Malin Eberhard-Gran

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: malinebe@medisin.uio.no

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Kvinneklinikken

Oslo universitetssykehus

og

Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Hun har bidratt med idé, utforming og design, datainnsamling, analyse og tolkning av data, litteratursøk og utarbeiding og revisjon av manus.

Malin Eberhard-Gran er spesialist i samfunnsmedisin, seniorforsker og professor.

Artikler av Malin Eberhard-Gran
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media