Malin Eberhard-Gran

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Malin Eberhard-Gran

Malin Eberhard-Gran
28.01.2019
Fødslene i USA i 1950-årene skulle gå raskt og koste minst mulig. Det førte til flere reinnleggelser av mor og barn. Fra 1996 må derfor alle helseforsikringer i USA dekke utgifter for minst 48 timers...
Malin Eberhard-Gran
10.12.2018
Eksperiment i kommunehelsetjenesten: Mor og barn kan nå sendes hjem bare timer etter fødselen – hvordan vil det gå? Liggetiden etter fødsel har blitt stadig kortere og var i gjennomsnitt 2,7 døgn i...
Malin Eberhard-Gran
12.06.2008
Stadig flere kvinner ønsker keisersnitt på grunn av angst for fødselen. Ved de fleste fødeavdelinger påvirker dette oppfølgingen av de fødende og forløsningspraksisen Internasjonale studier tyder på...
Malin Eberhard-Gran
28.05.2009
Flere begreper er i bruk for depresjon som rammer kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel: svangerskapsdepresjon, fødselsdepresjon, barseldepresjon og postpartumdepresjon. Er alle uttrykk for...
Malin Eberhard-Gran
29.11.2006
Hendrick, Victoria Psychiatric disorders in pregnancy and the postpartum Principles and treatment. 241 s, tab. Totowa, NJ: Humana Press, 2006. Pris USD 90 ISBN 1-58829-486-2 De fleste psykiske...
Malin Eberhard-Gran, Rannveig Nordhagen, Eli Heiberg, Per Bergsjø, Anne Eskild*
18.12.2003
Livshendelser som innebærer at man går fra én periode i livet til en annen, slik som fødsel, pubertet, giftermål og dødsfall, blir i mange samfunn markert med tradisjonsbundne handlinger av religiøs...
Malin Eberhard-Gran
25.09.2003
Omtrent dobbelt så mange kvinner som menn, blir behandlet for depresjon. Overvekten av kvinner er størst i alderen 25 – 45 år, svarende til den reproduktive alder. Det er fremsatt ulike mulige...
Malin Eberhard-Gran, Anne Eskild*, Stein Opjordsmoen, Berit Schei
10.05.2000
Å få et barn oppleves av de fleste kvinner og menn som en av livets viktigste hendelser. Føde- og barselavdelingens oppgave er å bidra til å gi familien og det nye barnet en god start på livet, først...
Malin Eberhard-Gran, Kari Slinning, Marit Rognerud
11.02.2014
Systematic screening for postnatal depression in combination with counselling sessions has been introduced in recent years at many child health centres in Norway. This is in line with national...
Tone Breines Simonsen, Astrid Klopstad Wahl, Siri Vangen, Malin Eberhard-Gran
19.03.2013
Studier antyder at 5 – 20 % av alle kvinner har sterk uro eller frykt for å føde ( 1 , 2 ), og mange elektive keisersnitt gjøres i dag på indikasjonen f...
Malin Eberhard-Gran, Kari Slinning, Marit Rognerud
11.02.2014
Systematisk screening av barseldepresjon i kombinasjon med støttesamtaler er i de senere år blitt innført ved mange helsestasjoner i Norge. Dette er i tråd med de nasjonale retningslinjene for...
Malin Eberhard-Gran, Elisabeth K. Bjelland
25.02.2014
Keisersnitt øker risikoen for vedvarende sterke bekkenleddsmerter etter fødsel sammenliknet med vaginal fødsel. Keisersnittsratene øker. Dette kan i noen grad skyldes at kvinner i økende grad ønsker...
Malin Eberhard-Gran, Susan Garthus-Niegel
17.06.2014
Kvinnens subjektive opplevelse av fødselen betyr mer for eventuell utvikling av posttraumatisk stressyndrom enn obstetriske komplikasjoner. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix/Samfoto Rundt en tredel av...
Signe Dørheim, Malin Eberhard-Gran
01.07.2014
Søvnvansker hos gravide kvinner som tidligere har vært deprimerte, kan være en klinisk markør for ny depresjon etter fødselen. Illustrasjonsfoto: Berit Roald/NTB scanpix Kvinner sover ofte dårlig i...