50 år med impaktfaktor

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Eugene Garfield sammenliknet den originale ideen han fikk i 1950-årene med kjernekraft: Den kunne være til stor nytte, men kunne også utløse en katastrofe hvis den ble misbrukt. Garfields idé var det han kalte «impact factor», som han først beskrev i en artikkel i Science i 1955. Tankegangen var at artikler som andre forskere refererer til, må være de viktigste. Å tallfeste hvor ofte en artikkel blir omtalt ville derfor kunne gi nyttig informasjon om dens faglige betydning.

Garfield omsatte idé til praksis og startet sitt eget firma som utga bl.a. Science Citation Index fire ganger i året fra 1964. Ideen og teknologien ble utviklet og kommersialisert videre. I dag har impaktfaktor betydning for alt fra tidsskrifters renommé, fordeling av ressurser på norske sykehusavdelinger til styring av forskning og forskere. Nå 50 år senere ville det ha vært interessant å høre Garfields mening: Ble ideen mest til nytte eller ble den misbrukt?

Anbefalte artikler