Mer gambling – mindre overvekt hos barn?

Tor Atle Rosness Om forfatteren
Artikkel

Opprettelse eller utvidelse av kasinoer var assosiert med redusert risiko for overvekt hos barn i distriktet rundt, viser fersk amerikansk studie.

Illustrasjonsfoto: Harri Tahvanainen/NTB scanpix

Skolebarn mellom 7 og 18 år fra 117 forskjellige distrikter i California ble inkludert i en studie hvor man undersøkte betydningen av å opprette et nytt kasino eller utvide et eksisterende kasino for forekomsten av fedme hos barn med indianerbakgrunn (1).

Fedme ble målt gjennom kroppsmasseindeks (BMI) og definert ved mer enn 85-prosentilen (alder og kjønnsspesifikk). For hver spilleautomat som ble etablert i et distrikt med kasino, økte gjennomsnittlig familieinntekt, sannsynligheten for overvekt hos barn gikk ned, og gjennomsnittlig BMI gikk ned sammenliknet med distrikt uten nye eller større kasinoer.

– Flere tverrsnittsstudier fra vestlige land har vist at voksne og barn i familier med lav sosioøkonomisk status har spesielt høy forekomst av overvekt og fedme. Det originale med denne studien er hypotesen om at endring i antall kasinoer og spilleautomater i indianerreservater er assosiert med endring i forskjellige sosioøkonomiske effektvariabler og barneovervekt, sier Jøran Hjelmesæth, professor ved Universitetet i Oslo og leder av Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold.

– Selv om denne økologiske studien baserer seg på longitudinelt samlede data, kan den ikke vise noen årsakssammenheng. Forfatterne diskuterer enkelte mekanismer som kan forklare at flere spilleautomater kan redusere barneovervekt, men de presenterer ikke data eller analyser som kan underbygge slike spekulasjoner. Generaliserbarheten er også naturlig begrenset. Studien gir lite ny kunnskap om hva som kan forklare sammenhengen mellom lav sosioøkonomisk status og overvekt. Den gir ingen gode tips om forebyggende tiltak mot barneovervekt, sier Hjelmesæth.

Anbefalte artikler