Første trimester viktig for kardiovaskulær helse

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Redusert fostervekst i første trimester er forbundet med ugunstig kardiovaskulær risikoprofil i skolealder.

Illustrasjonsfoto: Elisabeth Edén/Bildhuset/TT

Lav fødselsvekt er assosiert med økt risiko for kardiovaskulær sykdom som voksen, men det er ikke kjent om fostervekst i første trimester har betydning for risikoen. Nå har nederlandske forskere undersøkt om redusert vekst i første trimester er forbundet med ugunstig risikoprofil for kardiovaskulær sykdom i barneårene (1).

Studien omfattet om lag 1 200 barn (median alder 6,0 år) med sittehøyde målt i første trimester. Barna med lengst sittehøyde (høyeste kvintil) hadde lavere risiko for opphopning (tre eller flere) av kardiovaskulære risikofaktorer enn barna med lav sittehøyde (laveste kvintil) (relativ risiko 0,81, 95   % KI 0,66-1,00). Sittehøyden var assosiert med fettmasse, mannlig fettfordeling, totalkolesterol, LDL-kolesterol og diastolisk blodtrykk, men ikke med kroppsmasseindeks (BMI), systolisk blodtrykk, triglyserider eller insulin.

– Fødselsvekt er et oppsummeringsmål for utvikling og vekst gjennom hele fosterlivet, sier Marie Cecilie Paasche Roland, lege i spesialisering ved Gynekologisk avdeling, Drammen sykehus, og stipendiat ved fødeseksjonen, Oslo universitetssykehus.

– Første trimester kjennetegnes av dannelse, vekst og modning av organer, inkludert hjerte- og karsystemet. Denne studien viser at intrauterin veksthemming så tidlig som i første trimester er assosiert med en uheldig kardiovaskulær profil i barneårene. Studiens styrke er at forfatterne har lykkes i å kombinere detaljerte data om vekst i fosterlivet for en stor gruppe barn med oppfølging til skolealder, sier Roland.

Anbefalte artikler