()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Her svarer forfatterne/forfatteren på et innlegg som er publisert på nett og i Tidsskriftet nr. 9/2014.

  Det er riktig at det er flere pasientgrupper som rammes av afasi enn slagpasienter, og at det er flere pasienter enn dem med afasi som har behov for logoped. For dette innlegget valgte jeg slagpasienter med afasi fordi denne gruppen godt illustrerer problemene med det todelte ansvaret og fordi det eksisterer retningslinjer med klare anbefalinger på dette feltet.

  Jeg har også ellers mottatt en rekke tilbakemeldinger, hvorav de fleste støtter mitt forslag om at alt ansvar for språk- og kommunikasjonsvansker hos voksne med ervervet hjerneskade bør overføres til helsesektoren. Det vil bli interessant å se om myndighetene etter hvert klarer å ta situasjonen innover seg. Fra min side skal det ikke mangle på gjentatte påminnelser også fremover. Om overordnede myndigheter innenfor utdannings- og helsesektoren i det minste hadde klart å drøfte problemene med hverandre, hadde man kommet et stykke på vei.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media