Har vi noe å lære av en kriger?

Tore Gude Om forfatteren
Artikkel

Fjeldheim, Tommy

Tenk som en kriger

– Nå dine mål med mental styrketrening. 215 s, ill. Oslo: J.M. Stenersens forlag, 2014. Pris NOK 349

ISBN 978-82-72013-562-5

Har redaksjonen i Tidsskriftet tenkt at dette er en aktuell bok for oss helsearbeidere fordi det stadig kriges på våre arbeidsplasser? Uansett er det betimelige å spørre: Hva kan vi lære av en elitesoldat i Forsvarets spesialkommando?

Forfatteren formidler gode intensjoner på coveret når han sier: «Jeg vil at du skal finne krigeren i deg når du hører den indre stemmen som forteller deg at du ikke kan, … at du ikke er god nok…ta opp kampen når du kjenner frykten for det ukjente…». Her er han i godt selskap med en som formet sine udødelige litterære mesterverk for ca. 150 år siden. Henrik Ibsen skrev i et dikt i 1878 følgende: «At leve er krig med trolde i hjertets og hjernens hvelv. At digte, det er at holde dommedag over seg selv».

Leser vi Fjeldheim som vi leser Ibsen, kan begges budskap tolkes som at den viktigste krigen vi fører ikke er å nedkjempe en fiende slik elitesoldaten trenes opp til. «Krigen» i våre liv foregår på vår egen indre arena, vi er selv vår vanskeligste motstander. Dessverre «drukner» dette perspektivet i bokens form og språkdrakt. Utsagn som: «Krigeren vil bruke den makt han er tildelt…vel vitende om at det til tider kan bli brutalt» (s. 11), «For meg handler mental råskap om å kjenne min identitet…» (s. 12) og «Jeg lever for meg selv, ikke for andre…» (s. 76) er ikke helt i tråd med holdninger vi tror fremmer samarbeid og godt klima i helseinstitusjoner. At anbefalingen fra den hardtslående bokseren Cecilia Brækhus troner på forsiden, svekker ikke det «krigerske» totalinntrykket.

Til tross for dette, forfatteren skal krediteres for mye selverfart kunnskap om å øke selvtillit og mestringsevne. Å holde ut påkjenninger som kan betegnes som på grensen til det umenneskelige, krever en knallhard innstilling og stayerevne. Slagord i Forsvarets spesialkommando som «Det er ingenting som er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid» og «Vi løser oppdraget, uavhengig av forutsetningene» (s. 105) viser at forfatteren er godt sosialisert inn i rollen som elitesoldat.

Andre formuleringer som: «Målet er alltid å få folk til å dra i samme retning. Det forutsetter at hver enkelt har et eierskap til målet der fremme» (s. 128) og sitat fra Churchill: «If you fail to plan, you are planning to fail» (s. 129) er gode råd til ledere i helseforetak der planlegging, konstruktiv dialog og diplomati bør ha forrang fremfor «krigerske» prinsipper.

Boken er inndelt i syv kapitler, den er lettlest og kan tjene som god sengelektyre for dem som liker å vite hvordan de «barskeste» av de «barske» har det i vårt samfunn. Men for undertegnede er det mer visdom å hente fra Ibsen enn fra Tommy Fjeldheim.

Anbefalte artikler