Tore Gude

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tore Gude

Tore Gude, Per Vaglum, Tor Anvik, Anders Bærheim, Ole Bernt Fasmer, Hilde Grimstad, Are Holen
28.01.2021
Norske medisinstudenter har ikke så gode ferdigheter i klinisk kommunikasjon ved studieslutt som man kunne ønske. Flere forbedringer er iverksatt, men undervisningen har ytterligere...
Tore Gude
17.09.2018
Vår venn og gode kollega, Hjalmar Havnegjerde, gikk bort 7.5.2018, 90 år gammel. Med det har en nestor i norsk psykiatri gått fra borde. Han vokste opp på Sunnmøre som den yngste av åtte søsken, og...
Tore Gude
08.01.2018
Fanny Duckert, Kim Edgar Karlsen I medienes søkelys Eksponering, stress og mestring. 295 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 399 ISBN 978-82-05-50381-6 Etter å ha lest de første fem...
Tore Gude
02.10.2017
Sigmund Karterud, Theresa Wilberg, Øivind Urnes Personlighetspsykiatri 2. utg. 533 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 799 ISBN 978-82-05-49462-6 Ordet «personlighet» (gresk:...
Tore Gude
31.05.2007
Fennell, M. Å bekjempe lav selvfølelse En selvhjelpsguide basert på kognitiv atferdsterapi. 282 s, tab, ill. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2006. Pris NOK 195 ISBN 978-82-519-2080-3 Forfatteren...
Tore Gude
01.03.2007
Jareg, K Pettersen, Z. Tolk og tolkebruker – to sider av samme sak 162 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2006. Pris NOK 210 ISBN 82-450-0448-0 Fullt så greit som det å få en eller annen til å tolke en...
Tore Gude
14.02.2008
Stiles, TC Lidelsesspesifikk kognitiv terapi 187 s, tab. ill. Trondheim: Tapir akademisk, 2007. Pris NOK 295 ISBN 978-82 -519-2145-9 Denne boken inneholder nyttig kunnskap om behandling av tilstander...
Tore Gude
26.06.2008
NK, Monsen Det innerste valget Språk – tanke – mening. 368 s. Bergen: Vigmostad og Bjørke, 2007. Pris NOK 349 ISBN 978-82-419-0485-1 Ifølge forfatteren har vi et valg om vi vil la oss styre av...
Tore Gude
13.09.2016
Haver, Brit Hva gikk galt hos legen? Når dialogen svikter. 212 s. Oslo: Spartacus forlag, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-430-1000-0 Ideen til denne boken oppsto på en Hawaii-restaurant hvor flere...
Tore Gude
22.10.2009
Beck, JS. Udfordringer i kognitiv terapi Hvad gør man, når standardmetodene ikke virker. 344 s, ill. København: Akademisk Forlag, 2009. Pris DKK 349 ISBN 978-87-500-4072-9 Systemer for monitorering...
Tore Gude
27.08.2009
Nemeth, CP Improving healthcare team communication Building on lessons from aviation and aerospace. 257 s, tab, ill. Hampshire: Ashgate, 2008. Pris GBP 55 ISBN 978-0-7546-7025-4 Behovet for å bedre...
Tore Gude
13.08.2009
Eggen, I. Bare jeg… En dissosiativ identitetsforstyrrelse. 355 s. Stavanger: Hertervig forlag, 2008. NOK 149 ISBN 978-82-8216-025-4 Inger Eggen gir oss en sterk, ærlig og gripende beretning om en...
Tore Gude
05.11.2009
Emmelkamp, PM Kamphuis, JH. Personlighetsstörningar 291 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 305 ISBN 978-91-44-05182-6 Med denne boken har de to nederlenderne Paul M. Emmelkamp og...
Tore Gude
12.01.2006
Kåver, Anna Nilsonne, Åsa Dialektisk atferdsterapi ved emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse 231 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005. Pris NOK 349 ISBN 82- 05- 34328- 4 Dialektisk...
Tore Gude
02.12.2004
Kennair, Leif Edward Ottesen 128 sider om tvangstanker 128 s. Oslo: Tapir Akademiske forlag, 2004. Pris NOK 98 ISBN 82- 519 -1949- 5 Kan det sies noe fornuftig om et så omfattende og komplisert...
Tore Gude
01.07.2004
Hørven, Freddy Den indre fredsprosessen Tanker, følelser, terapi. 222 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 299 ISBN 82-05-32608-8 Freddy Hørven, privatpraktiserende klinisk psykolog, har gitt...
Tore Gude
04.11.2004
Tolan, Janet Skills in person-centred counselling & psychotherapy 179 s. London: Sage Publications, 2003. Pris USD 28 ISBN 0-7619-6118-6 Boken er inndelt i 12 kapitler og starter med et kort og...
Tore Gude
08.01.2004
Solomon, Andrew Mørke midt på dagen 601 s. Oslo: Gyldendal, 2003. Pris NOK 369 ISBN 82-05-30712-1 Forfatteren gir ikke noe entydig svar på denne gåten, men gjennom dette voluminøse verket settes...
Tore Gude, Tor Anvik, Anders Bærheim, Ole Bernt Fasmer, Hilde Grimstad, Per Hjortdahl, Are Holen, Terje Risberg, Per Vaglum
28.08.2003
Trening i ulike former for klinisk kommunikasjon har betydning for kvaliteten på diagnostikk, behandling og oppfølging i kontakten med pasienter ved både somatiske og psykiatriske sykdommer ( 1 , 2...
Tore Gude
23.10.2003
E.A., Bennett Jung og hans tankeverden 190 s. Oslo: Damm, 2002. NOK 269 ISBN 82-496-0468-7 Biografier har bl.a. som mål å kaste nytt lys over hittil ukjente sider ved betydelige personligheters liv...