Tore Gude

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tore Gude

Tore Gude
17.09.2018
Vår venn og gode kollega, Hjalmar Havnegjerde, gikk bort 7.5.2018, 90 år gammel. Med det har en nestor i norsk psykiatri gått fra borde. Han vokste opp på Sunnmøre som den yngste av åtte søsken, og...
Tore Gude
08.01.2018
Fanny Duckert, Kim Edgar Karlsen I medienes søkelys Eksponering, stress og mestring. 295 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 399 ISBN 978-82-05-50381-6 Etter å ha lest de første fem...
Tore Gude
02.10.2017
Sigmund Karterud, Theresa Wilberg, Øivind Urnes Personlighetspsykiatri 2. utg. 533 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 799 ISBN 978-82-05-49462-6 Ordet «personlighet» (gresk:...
Tore Gude
31.05.2007
Fennell, M. Å bekjempe lav selvfølelse En selvhjelpsguide basert på kognitiv atferdsterapi. 282 s, tab, ill. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2006. Pris NOK 195 ISBN 978-82-519-2080-3 Forfatteren...
Tore Gude
01.03.2007
Jareg, K Pettersen, Z. Tolk og tolkebruker – to sider av samme sak 162 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2006. Pris NOK 210 ISBN 82-450-0448-0 Fullt så greit som det å få en eller annen til å tolke en...
Tore Gude
14.02.2008
Stiles, TC Lidelsesspesifikk kognitiv terapi 187 s, tab. ill. Trondheim: Tapir akademisk, 2007. Pris NOK 295 ISBN 978-82 -519-2145-9 Denne boken inneholder nyttig kunnskap om behandling av tilstander...
Tore Gude
26.06.2008
NK, Monsen Det innerste valget Språk – tanke – mening. 368 s. Bergen: Vigmostad og Bjørke, 2007. Pris NOK 349 ISBN 978-82-419-0485-1 Ifølge forfatteren har vi et valg om vi vil la oss styre av...
Tore Gude
13.09.2016
Haver, Brit Hva gikk galt hos legen? Når dialogen svikter. 212 s. Oslo: Spartacus forlag, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-430-1000-0 Ideen til denne boken oppsto på en Hawaii-restaurant hvor flere...
Tore Gude
22.10.2009
Beck, JS. Udfordringer i kognitiv terapi Hvad gør man, når standardmetodene ikke virker. 344 s, ill. København: Akademisk Forlag, 2009. Pris DKK 349 ISBN 978-87-500-4072-9 Systemer for monitorering...
Tore Gude
27.08.2009
Nemeth, CP Improving healthcare team communication Building on lessons from aviation and aerospace. 257 s, tab, ill. Hampshire: Ashgate, 2008. Pris GBP 55 ISBN 978-0-7546-7025-4 Behovet for å bedre...
Tore Gude
13.08.2009
Eggen, I. Bare jeg… En dissosiativ identitetsforstyrrelse. 355 s. Stavanger: Hertervig forlag, 2008. NOK 149 ISBN 978-82-8216-025-4 Inger Eggen gir oss en sterk, ærlig og gripende beretning om en...
Tore Gude
05.11.2009
Emmelkamp, PM Kamphuis, JH. Personlighetsstörningar 291 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 305 ISBN 978-91-44-05182-6 Med denne boken har de to nederlenderne Paul M. Emmelkamp og...
Tore Gude
12.01.2006
Kåver, Anna Nilsonne, Åsa Dialektisk atferdsterapi ved emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse 231 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005. Pris NOK 349 ISBN 82- 05- 34328- 4 Dialektisk...
Tore Gude
08.01.2004
Solomon, Andrew Mørke midt på dagen 601 s. Oslo: Gyldendal, 2003. Pris NOK 369 ISBN 82-05-30712-1 Forfatteren gir ikke noe entydig svar på denne gåten, men gjennom dette voluminøse verket settes...
Tore Gude
02.12.2004
Kennair, Leif Edward Ottesen 128 sider om tvangstanker 128 s. Oslo: Tapir Akademiske forlag, 2004. Pris NOK 98 ISBN 82- 519 -1949- 5 Kan det sies noe fornuftig om et så omfattende og komplisert...
Tore Gude
01.07.2004
Hørven, Freddy Den indre fredsprosessen Tanker, følelser, terapi. 222 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 299 ISBN 82-05-32608-8 Freddy Hørven, privatpraktiserende klinisk psykolog, har gitt...
Tore Gude
04.11.2004
Tolan, Janet Skills in person-centred counselling & psychotherapy 179 s. London: Sage Publications, 2003. Pris USD 28 ISBN 0-7619-6118-6 Boken er inndelt i 12 kapitler og starter med et kort og...
Tore Gude, Tor Anvik, Anders Bærheim, Ole Bernt Fasmer, Hilde Grimstad, Per Hjortdahl, Are Holen, Terje Risberg, Per Vaglum
28.08.2003
Trening i ulike former for klinisk kommunikasjon har betydning for kvaliteten på diagnostikk, behandling og oppfølging i kontakten med pasienter ved både somatiske og psykiatriske sykdommer ( 1 , 2...
Tore Gude
23.10.2003
E.A., Bennett Jung og hans tankeverden 190 s. Oslo: Damm, 2002. NOK 269 ISBN 82-496-0468-7 Biografier har bl.a. som mål å kaste nytt lys over hittil ukjente sider ved betydelige personligheters liv...
Tore Gude
26.06.2003
Brandrup, E En beskidt sko En beretning om et psykoterapeutisk forløb med LSD. 88 s. København: Nielsens, 2002. Pris DKK 148 ISBN 87-89900-17-0 Den danske psykoanalytiker Erik Brandrup har gjennom...