Etiske utfordringer i prehospital virksomhet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nordby, Halvor

  Etikk og kommunikasjon i ambulansearbeid

  101 eksempler. 167 s, ill. Trondheim: Akademika forlag, 2014. Pris NOK 199

  ISBN 978-82-321-0344-7

  Boken er ment som en samling av etiske problemstillinger til bruk i ambulanseutdanninger, både på fagbrevs- og «paramedic»-nivå. Den har et innledende kapittel på 20 sider med forfatterens syn på fremgangsmåter til å håndtere etiske problemstillinger i ambulansetjenesten. Etter dette følger ti kapitler med i alt 101 eksempler på vanskelige situasjoner der ambulansepersonell settes i valgsituasjoner i prehospitalt arbeid, situasjoner der det ikke finnes én rett løsning, men flere handlingsalternativer. Problemstillingene er delt i «etiske dilemmaer» om autonomi, medbestemmelse, livskvalitet, spesielle og kriserammede pasientgrupper og «kommunikasjonsutfordringer» om språk, konflikter, formidling av informasjon, intern og ekstern samhandling.

  Eksemplene er fra studenter i forfatterens arbeid med ambulanseutdanninger, og skal være reelle, men tilstrekkelig anonymiserte og stiliserte til å ha rendyrket ett hovedfokus. Hvert eksempel kommenteres av forfatteren og fyller én bokside, verken mer eller mindre.

  Kapittel 1 er relativt tungt og av typen «om oss, ikke til oss» i forhold til den oppgitte målgruppen. Det egner seg bedre til den som planlegger undervisning.

  Eksemplene varierer noe i syn på ambulansepersonells selvstendighet, der enkelte forutsetter tett kontakt med ansvarlig lege, mens andre bygger på uvanlig stor grad av delegering og autonomi. De fleste av kommentarene er greie, mens noen er unødvendig teoritunge og vil være vanskelig å bruke uten lengre forberedelse. Innledningsvis er teksten noe tunglest pga. mange referanser og oppramsing av forfattere og årstall. Det er svært hyppig referert til forfatters egne publikasjoner, mens referanser til tidsskriftartikler ikke er tilstrekkelig utfyllende til at man kan finne artiklene. En liste med anbefalt lesing ordnet tematisk hadde gjort større nytte.

  Boken gir mange gode innspill til å ta opp utfordringer i prehospitalt arbeid som ellers kan være vanskelig å sette ord på. Utbyttet er nok mindre ved selvstudium, men bør kunne bli stort ved planlagt arbeid med grupper, som fagmøter, temakvelder, basesamlinger og planlagt undervisning, både i grunn- og videreutdanning, men ikke minst for praktisk arbeidende ambulansepersonell, luftambulanse- og redningshelikopterbesetninger, redningstjenester, brann og politi. Vi anbefaler den som en god åpning til et tema som ellers lett blir teoretisk og abstrakt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media