En ny miljøterapeutisk holdning?

Jan Ivar Røssberg Om forfatteren
Artikkel

Skårderud, Finn

Sommerfeldt, Bente

Miljøterapiboken

Mentalisering som holdning og handling (MBT-M). 287 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 399

ISBN 978-82-05-41820-2

Psykiater Finn Skårderud og psykologspesialist Bente Sommerfeldt har et ambisiøst mål om å bringe miljøterapien som fagfelt videre. I første del tar de for seg teoretiske prinsipper i miljøterapien, dens idéhistorie samt emner om tilknytning og nevropsykologi. Del 2 omhandler den kliniske praksisen og hvordan den mentaliseringsbaserte terapien kan anvendes i miljøet. De siste to delene tar for seg strukturen i mentaliseringsbasert miljøterapi og hva som kreves for å innføre den, og mentaliseringsbasert terapi overfor ulike diagnostiske grupper.

Teksten er enkel og lettlest. Språket fungerer utmerket, og det er ofte informative tabeller som oppsummerer hovedbudskapet. Etter kapitlene er det relevante diskusjonsoppgaver.

Første del er lang. Det er lite nytt som formidles og veldig mye av det som blir beskrevet kan diskuteres. Ikke minst savner jeg en mer nyansert diskusjon/beskrivelse av hva vi egentlig vet om miljøterapi og om virksomme elementer. Mye av den sentrale litteraturen om miljøterapi både fra Norge og utlandet de siste årene er ikke omtalt.

Når det er sagt, så blir jeg overrasket over det neste kapitlet, for her får man følelsen av at denne metoden virkelig kan bidra til å heve kvaliteten på miljøterapien. Her beskrives mange klinikknære eksempler som på en veldig god måte blir knyttet opp til den mentaliseringsbaserte teorien. Denne delen inneholder praktiske beskrivelser om metoden og mye god og nyttig kunnskap om psykoterapi generelt og miljøterapi spesielt.

Del 3 og 4 er gode beskrivelser av hvordan man kan implementere metoden og praktiske råd innen terapiens gruppeperspektiv og familieperspektiv. Dog er den siste delen om ulike diagnostiske kategorier og miljøterapi for tynn. Her igjen finnes mye god litteratur det kunne vært henvist til.

Miljøterapi har dessverre på mange måter forsvunnet fra legenes/psykiaternes sfære og interesseområder. Dette er tankevekkende både fordi det er den dyreste behandlingen som gis og fordi det er en effektiv psykososial behandlingsform. Denne boken gir en spennende tilnærming til miljøterapien og kan anbefales både for psykiatere og leger i spesialistutdanningen. Men hvorvidt denne tilnærmingen vil øke kvaliteten av miljøterapien, gjenstår å se. Foreløpig er det ikke gjort noen studier innen dette feltet av betydning.

Anbefalte artikler