Tora Sund Morken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tora Sund Morken

Tora Sund Morken
08.04.2014
Eksponering for rent oksygen etter hypoksisk-iskemisk hjerneskade ga mye større skade hos nyfødte rotter enn eksponering for romluft. Tora Sund Morken. Foto: Privat Barn som er født for tidlig, er...