Knut Strømsøe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Strømsøe

Knut Strømsøe, Arne Høiseth
09.02.2006
I Tidsskriftet nr. 21/2005 anfører Berg & Bjerknes at det er et paradoks at store sykdomsgrupper innen endokrinologien, som for eksempel osteoporose, har betydelige arvelige komponenter som ennå...
, Einar Sudmann,, Pål Benum,, Anders Mølster,, Arne Ekeland,, Lasse Engesæter,, Jan Erik Madsen,, Martinus Bråten,, Knut Strømsøe
30.04.2003
Hans KarstenDahl Hans Karsten Dahl døde etter kort tids sykdom 7.3. 2003. Han ble født i Drammen i 1919 og tok artium i 1939. Samme år ble han immatrikulert ved Det medisinske fakultet ved...
Sigurd Erik Hoelsbrekken*, Jan-Henrik Opsahl*, Morten Stiris*, Øyvind Paulsrud*, Knut Strømsøe
12.06.2012
Norway is one of the countries with the highest incidence of hip fractures, and in 2009 about 5 000 primary operations resulting from femoral neck fracture were recorded in the Norwegian Hip Fracture...
Sigurd Erik Hoelsbrekken, Jan-Henrik Opsahl, Morten Stiris, Øyvind Paulsrud, Knut Strømsøe
12.06.2012
Norge er et av landene med høyest forekomst av hoftebrudd, og i Nasjonalt hoftebruddregister ble det i 2009 registrert rundt 5 000 primæroperasjoner som følge av lårhalsbrudd ( 2 ). Lårhalsbruddene...
Knut Strømsøe
23.04.2013
I Tidsskriftet nr. 4/2013 er det to oversiktsartikler om radiusfraktur ( 1 , 2 ) og en leder om samme tema ( 3 ). Det er fint å se at dette igjen er på dagsordenen. I 1991 hadde Antti Alho og...
Arne Ekeland, Knut Strømsøe, Bjørn Olav Thoresen, Gunnar Follerås, Rolf Kaaresen, Einar Sudmann, Pål Benum
08.04.2014
Arne Haukebø Overlege Arne Haukebø døde 10.2. 2014 etter et kort sykeleie, 97 år gammel. Med ham har vi mistet en nestor i bruddbehandling. Haukebø ble født i Molde. Etter examen artium i 1936...
Knut Strømsøe
24.02.2015
I sin artikkel i nr. 2/2015 beskriver Skoglund & Hjortdal alvorlige bivirkninger etter langvarig bruk av bisfosfonater ( 1 ). Den tyske anatomen Julius Wolff fra Berlin har gitt navn til «Wolff...