Elisabeth Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elisabeth Jacobsen

Elisabeth Jacobsen
09.12.2014
Som ved de fleste andre studiesteder i Norge har Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim en svært populær medisinutdanning. Likevel er studiestedet opptatt av hele tiden å...
Elisabeth Jacobsen
08.04.2014
Det er i hvert fall formålet med tjenesten vestlandspasienten.no . Helse Vest er først ut med å tilby pasienten en nettside for timeavtaler. Først ut er Helse Stavanger, men i løpet av 2014 skal alle...
Elisabeth Jacobsen
13.05.2014
Et nytt nasjonalt system for implementering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten er nå introdusert. Hensikten er at alle nye metoder skal være funnet trygge og effektive før de tas i bruk...
Elisabeth Jacobsen
25.11.2014
Tidsskriftet er i stadig endring, og vi fortsetter å videreutvikle vårt digitale tilbud. I høst står utviklingen av ny stillingsportal for tur, og Legejobber.no skal få ny utforming. I den...
Elisabeth Jacobsen
01.07.2014
Når konflikter på arbeidsplassen påvirker trivsel og arbeidsinnsats, kan det føre til sykmeldinger, oppsigelser eller psykiske lidelser. Alle vil gjerne ha et hyggelig arbeidsmiljø og alle har et...
Elisabeth Jacobsen
28.10.2014
For noen kan det være vanskelig å be om hjelp og råd i en vanskelig arbeidssituasjon. Grunnen til det kan være at man er redd for å bli oppfattet som dum eller mindre kompetent. Kolleger ved St...
Elisabeth Jacobsen
24.02.2015
Ifølge rapporter fra Statens arbeidsmiljøinstitutt kan skiftarbeid forstyrre døgnrytme, søvn og gi økt ulykkesrisiko. Forskere skal nå overvåke søvnen til 600 sykepleiere som jobber turnus...
Elisabeth Jacobsen
24.03.2015
En meldeordning som trådte i kraft i 2012, skulle bidra til å øke pasientsikkerheten og redusere uønskede sykehushendelser. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Sintef evaluert ordningen...
Elisabeth Jacobsen
27.01.2015
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gjennomført en undersøkelse blant befolkningen om kvaliteten i helsetjenesten. 89 % svarer at kvaliteten på helsetjenester i Norge er ganske god eller...
Elisabeth Jacobsen
05.05.2015
Hvilken type lederstil sjefen har kan ha effekt på jobbtrivselen til de ansatte. I en nylig publisert studie har man sett på hvordan ulike lederstiler påvirker medarbeidere på kort og lang sikt...