Else Marit Løberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Else Marit Løberg

Vikas K. Sarna, Johan Lunding, Else Marit Løberg, Inger Camilla Solberg
14.08.2020
En middelaldrende mann ble utredet for kronisk diaré og massivt vekttap. Utredningen var langvarig, og behandlingsrespons på mistenkt diagnose uteble. Sykehusoppholdet varte godt over et halvt år og...
Petter Urdal, Olav Sandstad, Else Marit Løberg, Kari Bente Foss Haug
28.02.2008
Laktasemangel er enten arvelig betinget eller opptrer sekundært til annen tarmsykdom. Nylig ble det påvist en DNA-variant (-13910 C > T i MCM6-genet) som er koblet til arvelig laktasemangel ( 1...
Marie Sæthre Grøtting, Else Marit Løberg, Hans-Olaf Johannessen, Egil Johnson
24.05.2016
Oesophageal cancer is a relatively rare form of cancer, but the incidence is increasing in Norway and other Western countries. In 2014, 289 new cases (220 men) were registered in Norway. The...
Marie Sæthre Grøtting, Else Marit Løberg, Hans-Olaf Johannessen, Egil Johnson
24.05.2016
Oesophaguscancer er en relativt sjelden kreftform, men insidensen er økende i Norge og i andre vestlige land. I 2014 ble det registrert 289 nye tilfeller (220 menn) her i landet. Insidensen varierer...
Else Marit Løberg, Jon Lømo, Jan Mæhlen
20.01.2000
Det er nå en mannsalder siden Kerr, Wyllie & Currie (1) introduserte apoptose som betegnelse på regulert, ikke-nekrotisk celledød. Interessen for fenomenet kan illusteres med et enkelt Medline-...
Else Marit Løberg
29.04.2014
Shepherd, Neil A. Warren, Bryan F. Williams , Geraint T. Morson and Dawson’s gastrointestinal pathology 5. utg. 873 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 170 ISBN 978-1-4051-9943-8...