Stig A. Bruset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stig A. Bruset

Dag Viljen Poleszynski, Iver Mysterud, Fedon A. Lindberg, Stig A. Bruset
19.11.2009
Medisinaldirektør Karl Evang hadde i 1938 klare oppfatninger om hvordan «et moderne sundhetsapparat» burde utformes. Viktigst var å samordne Storting og Regjering med medisinsk ekspertise. Statlige...
Stig A. Bruset
08.04.2014
Alver, Bente Gullveig Ryymin, Teemu Sakari Fjell, Tove Ingebjørg Vitenskap og varme hender Den medisinske markedsplassen i Norge fra 1800 til i dag. 322 s. Oslo: Sap – Spartacus Forlag, 2013. Pris...