Stephen J.M. Sollid

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stephen J.M. Sollid

Stephen J.M. Sollid
20.09.2011
Friday 22 July 2011 has made a profound impact on the hearts and minds of all Norwegians. It has made a profound impact on the victims who survived, and also on those of us who participated as health...
Marius Rehn, Stephen J.M. Sollid
15.10.2013
The terrorist events on 22 July 2011 highlighted the necessity for a well-functioning emergency preparedness system. Triage is a systematic categorisation of the patients’ condition undertaken at the...
Stephen J.M. Sollid
20.09.2011
Fredag 22. juli 2011 har satt dype spor i den norske folkesjelen. Den har satt dype spor i ofrene som overlevde, og den har satt dype spor hos oss som deltok som helsepersonell. Med knapt ti års...
Marius Rehn, Stephen J.M. Sollid
15.10.2013
Terrorhendelsene 22. juli 2011 tydeliggjorde nødvendigheten av en velfungerende katastrofeberedskap. Triage er systematisk kategorisering av pasientenes tilstand på skadestedet ut ifra faste...
Stephen J.M. Sollid
08.04.2014
Technologies AS, digiDoc Pulse Oximeter versjon 1.3.3 App til iPhone og iPod touch. 2,2 MB. Språk: Engelsk. Pris: NOK 14 Pulsmåling med smarttelefon har vært mulig lenge og baserer seg på en patent...
Lars Jacobsen, Oddvar Uleberg, Geir Arne Sunde, Stephen J.M. Sollid
30.06.2015
Avansert akuttmedisinsk behandling med rask transport til sykehus bidrar til økt overlevelse og færre senkomplikasjoner etter alvorlige skader og ulykker. Det synes naturlig at det stilles tydelige...