Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår gode kollega og venn Svein Waage døde etter et kort sykeleie 29.12. 2013, knapt 74 år gammel. Han var født og oppvokst i Haugesund. Etter medisinsk embetseksamen i Bergen i 1965 og etterfølgende turnustjeneste i Tønsberg hadde han utdanningsstillinger i kirurgi og ortopedi ved flere sykehus. Han ble spesialist i generell kirurgi i 1978 og i ortopedi i 1981. I 1981 begynte han på Kronprinsesse Märthas Institutt. Her var han med på omleggingen av sykehuset fra et generelt ortopedisk hospital til et akuttsykehus for håndkirurgi og mikrokirurgi.

  Siden Svein Waage var en meget god operatør, var det lett for ham å ta opp de nye teknikkene som påsying av avkappede ekstremitetsdeler krevde. I tillegg til å delta i replantasjonsteamet og den generelle håndkirurgiske virksomheten var han spesielt interessert i rekonstruksjon av perifere nerver. Han bygde ut virksomheten med pleksuskirurgi både hos barn og hos voksne, sene- og muskelflyttinger ved lammelser og kirurgi ved cerebral parese. Sin kunnskap på disse feltene formidlet han videre til yngre leger og på postgraduatekurs i overekstremitetens kirurgi. Etter at Kronprinsesse Märthas Institutt sammen med Sophies Minde flyttet virksomheten til Rikshospitalet i 2002 og ble sykehusets ortopediske avdeling, fortsatte Svein Waage som overlege her inntil han ble alderspensjonist i 2007.

  Svein var en beskjeden person som ikke stakk seg frem i faglige sammenhenger, selv om han med sin store erfaring og innsats hadde hatt grunn til det. Han representerte den solide grunnstammen av norske sykehusleger som bruker sin kunnskap og sine ferdigheter til beste for pasientene. I det håndkirurgiske miljøet på Rikshospitalet var han en viktig brikke. Han hadde en lun, slagferdig humor som kunne sette tingene på plass når uenigheten ble for stor og diskusjonene for intense. Og siden han var en rettskaffen person, kunne han også engasjere seg og si fra om urimeligheter og kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Vi har mange gode minner etter et mangeårig arbeidsfellesskap med Svein. Våre tanker går til familien, som betydde så mye for ham.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media