Astor Reigstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : astorr@online.no

Astor Reigstad er dr.med., spesialist i generell og ortopedisk kirurgi og tidligere avdelingsoverlege ved Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Astor Reigstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media