Astor Reigstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Astor Reigstad

Astor Reigstad, Mons Lie
26.06.2008
Rudolfo (Ruddy) døde på Radiumhospitalet 11. mai etter et kort sykeleie. Han ble 71 år gammel og var i full aktivitet i sin indremedisinske privatpraksis inntil et par uker før han døde. Ruddy var...
Astor Reigstad, Paul Lereim, Magne Røkkum
23.09.2004
I artikkelen imøtegår vi flere av anbefalingene i en SMM-rapport om valg av hofteprotese. Det ortopediske miljøet i Norge anvender sementerte og usementerte proteser som fullt ut tilfredsstiller...
Astor Reigstad, Karl R. Hetland
03.04.2003
Første replantasjon av en avkappet hånd ble utført av Chen og medarbeidere i Kina i 1963 ( 1 ). I Norge utførte vi den første håndreplantasjonen i 1984. Siden har det ved Kronprinsesse Märthas...
Astor Reigstad, Magne Røkkum
11.03.2014
Svein Waage Vår gode kollega og venn Svein Waage døde etter et kort sykeleie 29.12. 2013, knapt 74 år gammel. Han var født og oppvokst i Haugesund. Etter medisinsk embetseksamen i Bergen i 1965 og...
Astor Reigstad
05.04.2016
Som leger har vi fått en ny forpliktelse skal vi tro Knut Erling Moksnes, som blir referert av Tidsskriftets Ellen Juul Andersen i nr. 3/2016 ( 1 ). Vi er altså forpliktet til å kjenne til...