Magne Røkkum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magne Røkkum

Rasmus Dehli Thorkildsen, Frode Thu, Lars-Eldar Myrseth, Magne Røkkum
27.04.2021
Our Hand Surgical Unit has treated two young women for serious injuries to the ulnar nerve sustained during removal of contraceptive implants. To avoid permanent injuries, it is important that such...
Rasmus Dehli Thorkildsen, Frode Thu, Lars-Eldar Myrseth, Magne Røkkum
15.04.2021
Ved håndkirurgisk avdeling har vi behandlet to unge kvinner for alvorlig skade på ulnarisnerven etter fjerning av p-stav. For å unngå varige skader er det viktig at p-staven settes inn riktig, og at...
Magne Røkkum, Knut Melhuus
11.06.2009
Leiv Hove hevder i Tidsskriftet nr. 3/2009 at flere skafoidfrakturer bør opereres ( 1 ). Han argumenterer med bedre tilheling og kostnadseffektivitet, med kortere sykmelding og varighet før...
Astor Reigstad, Paul Lereim, Magne Røkkum
23.09.2004
I artikkelen imøtegår vi flere av anbefalingene i en SMM-rapport om valg av hofteprotese. Det ortopediske miljøet i Norge anvender sementerte og usementerte proteser som fullt ut tilfredsstiller...
Ole Reigstad, Rasmus Thorkildsen, Christian Grimsgaard, Knut Melhuus, Magne Røkkum
30.06.2015
The scaphoid bone (os scaphoideum) is one of eight bones in the wrist. About half of the bone is covered with cartilage. It articulates with the radius, lunate, capitate, trapezoid and trapezium...
Ole Reigstad, Rasmus Thorkildsen, Christian Grimsgaard, Knut Melhuus, Magne Røkkum
30.06.2015
The scaphoid bone (os scaphoideum) is one of eight bones in the wrist. About half of the bone is covered with cartilage. It articulates with the radius, lunate, capitate, trapezoid and trapezium...
Astor Reigstad, Magne Røkkum
11.03.2014
Svein Waage Vår gode kollega og venn Svein Waage døde etter et kort sykeleie 29.12. 2013, knapt 74 år gammel. Han var født og oppvokst i Haugesund. Etter medisinsk embetseksamen i Bergen i 1965 og...
Ole Reigstad, Rasmus Thorkildsen, Christian Grimsgaard, Knut Melhuus, Magne Røkkum
30.06.2015
Os scaphoideum er en av åtte knokler i håndroten. Om lag halvparten av beinet er dekket av leddbrusk. Det artikulerer med radius, lunatum, capitatum, trapezoid og trapezium. Tidligere kadaverstudier...