Magne Røkkum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magne Røkkum

Magne Røkkum, Knut Melhuus
11.06.2009
Leiv Hove hevder i Tidsskriftet nr. 3/2009 at flere skafoidfrakturer bør opereres ( 1 ). Han argumenterer med bedre tilheling og kostnadseffektivitet, med kortere sykmelding og varighet før...
Astor Reigstad, Paul Lereim, Magne Røkkum
23.09.2004
I artikkelen imøtegår vi flere av anbefalingene i en SMM-rapport om valg av hofteprotese. Det ortopediske miljøet i Norge anvender sementerte og usementerte proteser som fullt ut tilfredsstiller...
Ole Reigstad, Rasmus Thorkildsen, Christian Grimsgaard, Knut Melhuus, Magne Røkkum
30.06.2015
The scaphoid bone (os scaphoideum) is one of eight bones in the wrist. About half of the bone is covered with cartilage. It articulates with the radius, lunate, capitate, trapezoid and trapezium...
Ole Reigstad, Rasmus Thorkildsen, Christian Grimsgaard, Knut Melhuus, Magne Røkkum
30.06.2015
The scaphoid bone (os scaphoideum) is one of eight bones in the wrist. About half of the bone is covered with cartilage. It articulates with the radius, lunate, capitate, trapezoid and trapezium...
Astor Reigstad, Magne Røkkum
11.03.2014
Svein Waage Vår gode kollega og venn Svein Waage døde etter et kort sykeleie 29.12. 2013, knapt 74 år gammel. Han var født og oppvokst i Haugesund. Etter medisinsk embetseksamen i Bergen i 1965 og...
Ole Reigstad, Rasmus Thorkildsen, Christian Grimsgaard, Knut Melhuus, Magne Røkkum
30.06.2015
Os scaphoideum er en av åtte knokler i håndroten. Om lag halvparten av beinet er dekket av leddbrusk. Det artikulerer med radius, lunatum, capitatum, trapezoid og trapezium. Tidligere kadaverstudier...