Dobbelt overgrep

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Oslos varaordfører Libe Rieber-Mohn har fått mye berettiget ros for sin åpenhet om seksuelle overgrep. Ved å stå frem bidrar hun til å minske tabuer og skamfølelse. Og ikke minst viser hun barn og unge at det er mulig å klare seg godt senere i livet til tross for en særdeles vanskelig start.

Men enkelt har det ikke vært. Som så mange andre barn og ungdommer som utsettes for vold og incest, ble hun ikke trodd. Ifølge Aftenposten stilte helsevesenet ingen spørsmål. De skriver: «I legejournalene kommer det frem at hun en gang betrodde seg til en lege ved kvinneklinikken på Ullevål sykehus. I journalen står: Pasienten ble angivelig voldtatt for fire dager siden. Hun fikk noen piller og ble sendt hjem.» Barneombudet har nylig påpekt at kapasiteten til å gjennomføre lovpålagte medisinske undersøkelser av alle overgrepsutsatte barn er for lav mange steder i landet og har advart mot at mangel på medisinske undersøkelser svekker barns rettssikkerhet. Det er et dobbelt overgrep hvis helsevesenet ikke tar disse sakene på alvor og prioriterer dem.

Anbefalte artikler