T.B. Wyller svarer:

Torgeir Bruun Wyller Om forfatteren
Artikkel

Gernot Ernst reiser en viktig diskusjon, men min kronikk er ikke et innlegg i den diskusjonen. Ja, nyutviklede legemidler med lovende effekt på alvorlige sykdommer er priset høyt, og universiteters og forskningsinstitusjoners store vektlegging av innovasjon og kommersialisering bidrar muligens til det. Staten rår på sin side over ulike virkemidler for å begrense utgiftene, som regler om patenters varighet, regler for generisk bytte, ordningen med foretrukket legemiddel osv. Men etter min mening kan ikke den høye legemiddelprisen rettferdiggjøre at man bryter med elementære forskningsmetodologiske prinsipper i sine bestrebelser på å beregne hva som er «kostnadseffektiv» behandling.

Anbefalte artikler