Uunnværlig håndbok for helsestasjoner

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Misvær, Nina

  Lagerløv, Per

  Håndbok for helsestasjoner 0 – 5 år

  5. utg. 422 s, tab, ill. Oslo: Kommuneforlaget, 2013. Pris NOK 578

  ISBN 978-82-446-2038-3

  Dette er femte revisjon av Håndbok for helsestasjoner. Redaktørene, som er henholdsvis helsesøster og barnelege, har med seg et solid team av medforfattere med bakgrunn fra bl.a. medisin, fysioterapi, psykologi og odontologi. Målgruppen er helsesøstre og helsestasjonsleger og andre fagfolk som jobber med barn.

  De 19 kapitlene spenner fra rutineundersøkelser, kommunikasjon og fysioterapi til barneulykker og evidensbasert medisin. Det er gode tabeller og oversikter, noen tegninger og et lite utvalg bilder bakerst. Viktige budskap er plassert i uthevede tekstbokser. Kapitteloversikten er fyldig og god, men indeksen er temmelig mager. Språket er godt, layouten pen og ryddig, og redaktørene har sydd sammen bidragene fra de mange forfatterne til en god og helhetlig tekst.

  Jeg hadde gleden av å anmelde den forrige utgaven, i 2006, og hadde lite å klage på den gang. Alle de gode elementene fra tidligere utgaver er med. I tillegg er flere temaer utvidet og forbedret, bl.a. kommunikasjon, kunnskapsbasert praksis og søvn og ernæring. Det er ett nytt kapittel om fysioterapi og ett om familien. Kapitlet om kommunikasjon er enda bedre enn sist, med bred dekning av ulike metoder, tilnærming til spesielle grupper og problemstillinger og gode refleksjoner om fagfolkenes rolle. Stikkord er ekspertrollen versus konsulentrollen, styrking (empowerment) og mestringsmodeller.

  Ett av ankepunktene mine ved forrige utgave var at temaet innvandrerfamilier var svakt dekket. I den nye utgaven er dette atskillig forbedret, og temaet er inkorporert i mange kapitler på en utmerket måte. Det samme gjelder psykisk sykdom hos foreldre og parkommunikasjon og konflikter.

  Jeg savner et par temaer. Det ene er alvorlige problemer i familien, som rus, overgrep og mishandling. Det andre er juridiske forhold, f.eks. når man har meldeplikt til barnevernet. Jeg savner også noen ord om kjønnslemlestelse og omskjæring. Endelig stusser jeg over at cøliaki ikke er nevnt, verken under matintoleranse eller barnesykdommer.

  Men disse ankepunktene må ses på som forbedringsforslag, ikke kritikk. Hovedinntrykket er at dette er en meget solid og grundig bok som jeg varmt kan anbefale til alle som arbeider med barn, enten de er leger, helsesøstre, fysioterapeuter eller studenter. Jeg vil gå så langt som å si at den er uunnværlig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media