Pernille Nylehn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pernille Nylehn

Pernille Nylehn
20.09.2007
Østergaard, I Andersen, JS Christensen, B Almen medicin 2. utg. 389 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2007. Pris DKK 418 ISBN 978-87-628-0640-5 Denne læreboken er beregnet for...
Pernille Nylehn
19.04.2007
Misvær, N Oftedal, G Håndbok for helsestasjoner 0 – 5 år 376 s, tab, ill. Oslo: Kommuneforlaget, 2006. Pris NOK 495 ISBN 978-82-446-1239-5 Dette er en oppdatering av Håndbok for helsestasjoner fra...
Pernille Nylehn
20.11.2008
I sin leder Ordet fanger i Tidsskriftet nr. 19/2008 gir Charlotte Haug en presis beskrivelse av overvektsepidemien – men resepten hennes er i beste fall mangelfull. Både fagfolk og legfolk har en...
Pernille Nylehn
19.10.2006
Almås, Elsa Benestad, Esben Esther Pirelli Sexologi i praksis 397 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2006. Pris NOK 399 ISBN 82-15-00849-6 Dette er annen utgave av Sexologi i praksis , den første...
Pernille Nylehn
19.10.2006
Ali, Ayaan Hirsi Krev din rett! Om kvinner og islam. 221 s. Oslo: Cappelen, 2006. Pris NOK 290 ISBN 82-02-25646-1 Ayaan Hirsi Ali er fra Somalia og fikk asyl i Nederland i 1992. Ali har gjort seg...
Pernille Nylehn
22.06.2006
Arentz-Hansen, Cecilie Moen, Kåre Legevakthåndboken 3. utg. 1 088 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005. Pris NOK 845 ISBN 82-05-30482-3 Alle legevaktlegers, allmennlegers, turnuslegers og...
Pernille Nylehn
09.09.2004
HIV/AIDS virker inn på befolkningen i fattige Tanzania med svært mange barn og unge og med et dårlig utbygd helsevesen. Men samtidig er det mange andre helseproblemer som er like alvorlige. Brev fra...
Pernille Nylehn
23.09.2004
Haydom Lutheran Hospital i Tanzania er kjent av mange i Norge. Sykehuset betjener nesten en halv million mennesker i et stort og tynt befolket område i Tanzania. Brev fra Tanzania «We pray for good...
Karin Frydenberg, Pernille Nylehn
11.09.2003
Alment praktiserende lægers forening (Aplf) har satt som foreløpig mål at praksiskonsulentordninger skal være etablert ved alle norske kliniske sykehusavdelinger – både somatiske og psykiatriske –...
Pernille Nylehn, Mette Brekke, Trond Egil Hansen, Ole Rikard Haavet, John Leer, Svein Steinert
20.05.2002
Kerala er tett befolket. Vi gjettet på at dette kanskje er en skoleklasse på tur? Alle foto ved Fagutvalget Det er varmt i Kerala – og fuktig. Luften formelig kleber til huden når vi kommer ut av...
Mette Brekke, Hilde Beate Gudim, Trond Egil Hansen, Ole Rikard Haavet, John Leer, Pernille Nylehn, Svein Steinert
30.05.2001
Hovednyheten i fastlegeordningen er legens populasjonsansvar. I motsetning til i dag, kommer fra 1. juni 2001 både hver enkelt lege og hver enkelt pasient til å vite eksakt hvem som hører sammen med...
Pernille Nylehn
15.12.2005
Mikkelsen, Trine Uri, Helene Aasbø, Kristine Hårfint 152 s, ill. Oslo: N.W. Damm & Sønn, 2005. Pris NOK 249 ISBN 82-04-11587 -3 I innledningen skriver Helene Uri underholdende om de mange...
Pernille Nylehn
15.11.2011
Tryti, Eva Evig din? Sex, plikt og kjærlighet. 304 s. Oslo: Gyldendal, 2011. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-40486-3 Eva Tryti er spesialist i klinisk voksenpsykologi og driver praksis for par og...
Pernille Nylehn
18.03.2011
Isachsen, Gro Mer lyst! 168 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2010. Pris NOK 329 ISBN 978-82-02-32342-4 Gro Isachsen (f. 1953) er en profilert sexolog som har faste spalter i Vi Menn, Dagbladet og...
Pernille Nylehn
18.03.2011
Spitznogle, Kristin Hemmelige rom Norske kvinners seksuelle fantasier. 167 s. Oslo: Cappelen Damm, 2010. Pris NOK 299 ISBN 978-82-02-33106-1 Kristin Spitznogle (f. 1972) er privatpraktiserende...
Pernille Nylehn
06.09.2011
Berman, Laura Snakk om sex Hvordan snakke med barn og unge om sex. 191 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2011. Pris NOK 329 ISBN 978-82-02-33105-4 Målgruppener foreldre som ønsker å gi barna sine god...
Pernille Nylehn
17.04.2012
Jeg trodde Tidsskrift for Den norske legeforening var et vitenskapelig tidsskrift. Riktignok med takhøyde for ulike ytringer og meninger, men med en grunnleggende naturvitenskapelig retning. Jeg har...
Pernille Nylehn
11.12.2012
Anderson, Eric The monogamy gap Men, love and the reality of cheating. 231 s. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 33 ISBN 978-0-19-977792-1 Eric Anderson er sosiolog og forsker på menns...
Pernille Nylehn
24.01.2012
Helsebiblioteket Allmennlegesiden på Helsebiblioteket.no http://helsebiblioteket.no/Allmennmedisin Emnebiblioteket for allmennmedisin er en del av Helsebiblioteket og har eksistert i halvannet år...
Pernille Nylehn
11.06.2013
Christensen, Else Skytte Vaginisme Når kroppen siger nej. 122 s, ill. Frederiksberg: Frydenlund, 2013. Pris DKK 199 ISBN 978-87-7118-129-6 Else Skytte Christensen er gynekolog og sexolog, og hun har...