Pediatrisk ekkokardiografi på norsk

Vegard Bruun Wyller Om forfatteren
Artikkel

Brunvand, Leif

Bjørnstad, Per G.

Ekkokardiografi av barn

147 s., ill. Oslo: Kolofon forlag, 2013. Pris NOK 300

ISBN 978-82-300-1064-8

Ekkokardiografi er et uvurderlig hjelpemiddel hos pasienter med medfødt hjertefeil. Metoden forutsetter imidlertid både praktisk trening og detaljert fagkunnskap om de ulike hjertefeilenes anatomi og patofysiologi. En nybegynner kan lett bli overveldet, spesielt når lærebøker i faget gjerne består av flere tusen sider med engelsk fagsjargong.

Denne norskspråklige innføringsboken, skrevet av to nestorer i faget, er derfor svært velkommen. Boken retter seg mot barneleger med spesiell interesse for barnekardiologi, voksenkardiologer som arbeider med medfødte hjertefeil, og ekkoteknikere.

Innledningsvis omtales kort praktiske og tekniske forhold, deretter basale målinger (avstander, blodstrømshastigheter osv.). Hoveddelen er viet en systematisk gjennomgang av alle hjertets deler med beskrivelse av både normalitet og patologi, inkludert hvilke ekkokardiografiske mål som er særlig informative ved hver enkelt hjertefeil. Avslutningsvis er det korte kapitler om ekkokardiografi i nyfødtperioden, om undersøkelser etter intervensjonell/kirurgisk behandling og om andre barnekardiologiske problemstillinger.

Den største utfordringen med lærebøker i ekkokardiografi er å «oversette» undersøkelsens dynamiske karakter – der man ved hjelp av levende bilder kan lete målrettet etter bestemte strukturer – til tekst og figurer. Det blir som å skrive en lærebok i sykling – det kan aldri bli en fullgod erstatning for å trene med sykkelen! Desto viktigere er det med en pedagogisk disposisjon, presist språk og gode illustrasjoner. Her lykkes forfatterne stort sett utmerket. Den systematiske gjennomgangen av hjertets ulike deler er logisk bygd opp og analog til hvordan undersøkelsen gjennomføres i praksis. Språket beskriver entydig den ofte komplekse anatomien ved medfødte hjertefeil – men enkelte ganger blir setningene kanskje unødig tunge. De ekkokardiografiske stillbildene er gjennomgående av høy kvalitet og valgt ut med omhu. Forlaget kunne gjerne spandert mer plass på dem, for enkelte er gjengitt i så forminsket utgave at det kan være vanskelig å se detaljer.

Fremstillingen har et visst universitetssykehus-perspektiv – «hverdagskardiologien» har fått forholdsvis liten plass. Boken vil derfor være av størst utbytte for kolleger som allerede har noe praktisk erfaring. Den anbefales likevel varmt til alle med barnekardiologiske interesser.

Anbefalte artikler