Kristian J. Fougner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristian J. Fougner

Kristian Løvås, Martina Moter Erichsen, Eystein S. Husebye, Kristian J. Fougner, Johan Svartberg, Bjarne Mella, Anne Grethe Myhre, Jens Petter Berg, Dagfinn Aarskog
20.01.2005
Thomas Addison beskrev i 1855 et klinisk syndrom med anemi, slapphet, svak puls, irritabel tarm og en merkelig fargeforandring i huden, som han koblet til sykdom i binyrene. Nå er det velkjent at...
Sven M. Carlsen, Kjell Å. Salvesen, Eszter Vanky, Kristian J. Fougner
06.10.2005
Polycystisk ovariesyndrom forekommer hos 5 – 7 % av kaukasiske kvinner i fertil alder ( 1 ). Forekomsten antas å være økende. Tilstanden er en viktig årsak til infertilitet. For å stille diagnosen...
Kristian J. Fougner
25.03.2014
Løvås, Kristian Husebye, Eystein Endokrinologi En medisinsk lærebok. 243 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 475 ISBN 978-82-05-44992-3 Det er en gledelig begivenhet at det endelig...