Aslak Steinsbekk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aslak Steinsbekk

Anders Grimsmo, Sara Bjune Mead, Aslak Steinsbekk
17.04.2018
Ved forebyggende risikokartlegging i helsetjenesten kan man tidligere identifisere personer med kronisk sykdom og risiko for helse- og funksjonsfall. Tverrfaglig innsats og oppfølging kan da...
Aslak Steinsbekk, Marit Solbjør
11.09.2008
Brukermedvirkning i helseforetak er lovpålagt (helseforetaksloven § 34). Helseforetakene har opprettet brukerutvalg på direktørnivå. Dette har ført til økt oppmerksomhet på brukere generelt, mens det...
Aslak Steinsbekk
23.10.2008
Pasientopplæring er definert som et sett med planlagte opplæringsaktiviteter igangsatt for å bedre pasienters helseatferd og helsestatus ( 1 ). For pasienter med kroniske plager betyr dette å være en...
Aslak Steinsbekk, Vinjar Fønnebø
12.08.2004
Totalt 37 % av befolkningen hadde i 1997 vært hos homøopat en eller annen gang ( 2 ). Dette gjør homøopati til den mest brukte alternative behandlingsformen i Norge. Hensikten med denne studien er å...
Arne Johan Norheim, Vinjar Fønnebø, Aslak Steinsbekk, Terje Alræk
10.09.2000
Dette var sentrale spørsmål ved den første verdensomspennende konferansen innen forskning i alternativ medisin, Evidencebased complementary medicine – state of the evidence and methodological...
Marit Solbjør, Aslak Steinsbekk
21.01.2011
Det er lovpålagt med brukermedvirking i de norske helseforetakene (lov om helseforetak § 35). Pasientenes og de pårørendes erfaringer skal gis en sentral plass i arbeidet med planlegging og drift av...
Aslak Steinsbekk
25.03.2014
Vifladt, Egon H. Hopen, Liv Pasientopplæring Kompetanse – veivalg – lederskap. 280 s, ill. Oslo: Kolofon Forlag, 2013. Pris NOK 300 ISBN 978-82-300-1016-7 Dette er den andre boken fra Vifladt og...