Jon Birger Haug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Birger Haug

Finn Olav Levy, Hege Salvesen Blix, Jon Birger Haug, Anne-Kari Holm, Tor Skomedal
22.02.2021
Professor emeritus Åsmund Reikvam døde 12. desember 2020 etter lengre tids sykdom, 76 år gammel. Den alltid korrekte og velforberedte hjertespesialisten, overlegen, sjefslegen,...
Anita Kanestrøm, Astri Lervik Larsen, Jon Birger Haug, Jetmund Ringstad
28.09.2020
Vår gode kollega og venn Eivind Ragnhildstveit døde 30. juli 2020, 76 år gammel. Han vokste opp i Hålandsdalen. Etter endt skolegang flyttet han til Bergen for å...
Erik Koldberg Amundsen, Thea Kamillia Moholt, Mariken Meyer, Jon Birger Haug, Dag Berild
12.08.2020
Antibiotikastyring ved hjelp av prokalsitoninmålinger kan redusere forbruket av antibiotika ved noen tilstander. Prokalsitonin (PCT) er et protein på 116 aminosyrer som utskilles fra diverse vev som...
Jon Birger Haug, Finn Korsrud, Bent Von Der Lippe, Ole Didrik Lærum, Bjørn Myrvang
04.11.2019
Foto: Arild Mæland Hedersmannen, vår gode venn og kollega Oddbjørn Brubakk døde 28. august, 79 år gammel. Han var født og vokste opp i Ålvik i Hardanger med foreldre fra Sunnmøre. Etter examen artium...
Jon Birger Haug
20.03.2018
Efforts to combat the spread of methicillin-resistant Staphylococcus aureus are essential, but need to be evaluated. A main task for infection control efforts in Norway is to prevent the spread of...
Jon Birger Haug
19.03.2018
Innsatsen mot spredning av meticillinresistente gule stafylokokker er viktig, men tiltakene må evalueres. En hovedoppgave i smittevernarbeidet i Norge er å hindre spredning av multiresistente...
Jon Birger Haug
01.02.2007
BM, Andersen Håndbok i hygiene og smittevern Sykehjem og langtidsinstitusjoner. 385 s, tab, ill. Oslo: Ullevål universitetssykehus, 2006. Pris NOK 250. Bestilles fra Ullevål universitetssykehus. ISBN...
Dag Berild, Jon Birger Haug
23.10.2008
Antibiotika er den medikamentgruppen som har bidratt til å redde flest liv og anses derfor som en av moderne medisins største landevinninger. Suksessen med antibiotika ved alvorlige infeksjoner har...
Jon Birger Haug
15.01.2009
Tjade, T. Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer 3. utg. 316 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. Pris NOK 398 ISBN 978-82-450-0736-7 Store fagområder søkes dekket på knapt 400 sider i 3...
Jon Birger Haug
20.11.2001
I tre artikler i dette nummer av Tidsskriftet omtales henholdsvis infeksjoner med gruppe A-streptokokker (GAS) (1), bakteriell meningitt (2) og infeksiøs endokarditt (3). Både alvorlige infeksjoner...
Jon Birger Haug, Ragnhild Raastad, Dag Berild
12.08.2010
Norge var nylig omtalt i amerikanske medier som om vi hadde funnet løsningen på problemet med multiresistente bakterier. Men bruken av antibiotika og forekomsten av resistente bakterier øker også her...
Jon Birger Haug
11.03.2010
Steen, M Degré, M Mikrober, helse og sykdom 319 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 495 ISBN 978-82-05-32367-4 Dette er en lærebok i klinisk mikrobiologi, primært beregnet på...
Jon Birger Haug, Dag Berild, Bjørn Blomberg, Johan N. Bruun, Hans K. Flaatten, Rafael Alexander Leiva, Steinar Skrede, Dag Torfoss, Øystein Undseth
20.08.2013
Det er mindre grunn enn noensinne til en avvikling av det «norske» sepsisregimet for pasienter i intensivavdelinger, slik Nordøy & Laake tar til orde for i Tidsskriftet nr. 10/2013 – hvor de...
Jon Birger Haug
25.03.2014
Webster, Robert G. Monto, Arnold S. Braciale , Thomas J. Textbook of influenza 2. utg. 502 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 145 ISBN 978-0-470-67048-4 Dette er andre utgave av...