Jan Øystein Berle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Øystein Berle

Jan Øystein Berle, Anders Lund
10.08.2001
I Tidsskriftet nr. 5/2001 (1) redegjorde Bjarte Sanne og medarbeidere for de enorme utgiftene depresjoner gir for samfunnet. Samtidig ble det redegjort for behandlingspotensialet som ligger i gruppen...
Jan Øystein Berle
30.03.2001
Forskjellige tiltak for mennesker i følelsesmessig krise, f.eks. telefontjenester basert på frivillige medarbeidere, er blitt utviklet i Norge. Noen tjenester har vært allmenne, andre har rettet seg...
Jan Øystein Berle
11.02.2014
The period following childbirth is a high-risk time for womens mental health. Postnatal depression and puerperal psychosis may have severe consequences. Screening for depression can identify more...
Ingrid Castberg, Jan Øystein Berle, Olav Spigset
08.09.2005
Vår artikkel Har stemningsstabiliserende legemidler noen plass i behandlingen av schizofreni? i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2005 ( 1 ) inneholder en tabell over legemiddelinteraksjoner. Etter at...
Jan Øystein Berle, Olav Spigset
30.06.2005
Schizofreni er vår alvorligste og mest invalidiserende sinnslidelse. Til tross for betydelige fremskritt i behandlingen de senere år er behandlingsresistens fortsatt et viktig klinisk problem ( 1 )...
Jan Øystein Berle, Dag Kristen Solberg, Olav Spigset
21.01.2011
1 – 2 % av befolkningen har en bipolar lidelse, og tilstanden opptrer omtrent like hyppig hos kvinner som hos menn. Debuten skjer gjerne i tenårene eller tidlig i 20-årene. Problemstillinger knyttet...
Jan Øystein Berle
24.01.2012
Denne kasuistikken illustrerer flere viktige forhold knyttet til affektiv sykdom etter fødsel. Den gir et godt eksempel på hvorledes symptomutviklingen kan være og hvordan tilstanden raskt kan...
Jan Øystein Berle
11.02.2014
Tiden etter en fødsel er en høyrisikoperiode for kvinners psykiske helse. Konsekvensene av barselsdepresjon og postpartumpsykose kan være alvorlige. Screening for depresjon kan identifisere flere som...
Jan Øystein Berle
25.02.2014
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 262 I Tidsskriftet nr. 3/2014 s. 262 har forfatterens interessekonflikter falt ut. Det skal stå: Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende...