Christofer Lundqvist

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nevrologisk avdeling og Helsetjenesteforskning (HØKH)

Akershus universitetssykehus

Christofer Lundqvist er overlege ved Nevroklinikken, Akershus universitetssykehus, og professor II ved Universitetet i Oslo.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt honorarer fra Abbvie og Roche.

Artikler av Christofer Lundqvist
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media