Christofer Lundqvist

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christofer Lundqvist

Anne Hege Aamodt, Marte Helene Bjørk, Karl Bjørnar Alstadhaug, Guttorm Eldøen, Aud Nome Dueland, Tine Poole, Knut Hagen, Kjersti Grøtta Vetvik, Hilde Karen Ofte, Julie Sønnervik, Espen Saxhaug Kristoffersen, Bendik Slagsvold Winsvold, Christofer Lundqvist, Ståle O. Sagabråten
08.04.2019
Diagnosing different types of headache correctly can be challenging, but is the most important prerequisite for optimal treatment. Controlled use of acute medications and prophylaxis is recommended...
Anne Hege Aamodt, Marte Helene Bjørk, Karl Bjørnar Alstadhaug, Guttorm Eldøen, Aud Nome Dueland, Tine Poole, Knut Hagen, Kjersti Grøtta Vetvik, Hilde Karen Ofte, Julie Sønnervik, Espen Saxhaug Kristoffersen, Bendik Slagsvold Winsvold, Christofer Lundqvist, Ståle O. Sagabråten
03.04.2019
Korrekt diagnostikk av ulike hodepinetyper kan være utfordrende, men det er den viktigste forutsetningen for optimal behandling. Det anbefales kontrollert bruk av anfallsmedisin og forebyggende...
Christofer Lundqvist, Trond Nystedt, Ola Reiertsen, Ragnvald Grotli, Antonie Giæver Beiske
06.10.2005
Parkinsons sykdom er en progredierende lidelse. I Norge er prevalensen 1/1 000 ( 1 ). Sykdommen er definert av de motoriske symptomene hypokinesi, rigiditet og tremor ( 2 ). Tidlig i forløpet er...
Christofer Lundqvist
11.02.2014
Mange pasienter opplever kroniske smerter som en kamp for å gjenvinne seg selv. Hvordan kan kroniske smerter mestres? Det finnes mange kvalitative studier om kronisk smerte, men få systematiske...