Gunhild Garmo Hov

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunhild Garmo Hov

Arne Åsberg, Gunhild Garmo Hov
15.08.2019
Blodprøver er en viktig del av utredningen ved de fleste medisinske tilstander. Hvorfor kaster vi da bort så mye av informasjonen som ligger i prøvesvarene? Nesten alle medisinsk-biokjemiske...
Kristin M. Aakre, Gunhild Garmo Hov, Øyvind Skadberg, Armin Piehler, Sonia Distante, Helle B. Hager
12.11.2013
A large number of biochemical analyses are ordered daily from Norwegian laboratories by GPs and specialists in private practice. The analytical results often become available at times when medical...
Kristin M. Aakre, Gunhild Garmo Hov, Øyvind Skadberg, Armin Piehler, Sonia Distante, Helle B. Hager
12.11.2013
Norske laboratorier har plikt til å varsle rekvirenter utenfor sykehus dersom de finner analyseresultater som innebærer at det kan være fare for pasientens liv eller helse. Laboratoriene rapporterer...
Kristin M. Aakre, Gunhild Garmo Hov, Øyvind Skadberg, Armin Piehler, Sonia Distante, Helle B. Hager
12.11.2013
I norske laboratorier analyseres daglig et stort antall medisinsk biokjemiske analyser bestilt fra allmennpraksis og privatpraktiserende spesialister. Analyseresultatene foreligger ofte på en tid når...
Gunhild Garmo Hov, Arne Åsberg, Ketil Thorstensen
11.02.2014
Bjørn Hofmann omtaler i sin leder i Tidsskriftet nr. 22/2013 ( 1 ) noen etiske utfordringer knyttet til eventuell godkjenning av ikke-invasiv prenatal diagnostisk test (NIPD) til bruk i...
Gunhild Garmo Hov, Arne Åsberg, Ketil Thorstensen
11.02.2014
Bjørn Hofmann påstår vi har basert vår konklusjon på ukjente størrelser. Det har vi ikke gjort. Med dagens beslutningsgrense har KUB-testen en sensitivitet på ca. 95  % og en spesifisitet på ca. 85...
Gunhild Garmo Hov, Arne Åsberg, Ketil Thorstensen
11.02.2014
Morain og medarbeidere skriver i sin artikkel om DNA-basert testing (cfDNA) ( 1 ): «It has a sensitivity exceeding 98  % and a specificity above 99.5  %.» Dette er også bekreftet i populasjoner som...