Gunhild Garmo Hov

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Gunhild Garmo Hov er ph.d., spesialist i medisinsk biokjemi og medisinskfaglig ansvarlig overlege ved Avdeling for medisinsk biokjemi ved St. Olavs hospital. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU.

Artikler av Gunhild Garmo Hov
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media