Gunhild Garmo Hov

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Gunhild Garmo Hov er ph.d., spesialist i medisinsk biokjemi og medisinskfaglig ansvarlig overlege ved Avdeling for medisinsk biokjemi ved St. Olavs hospital. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Gunhild Garmo Hov
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media