Anna Lundgren

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anna Lundgren

Anna Lundgren
25.02.2014
Kushner, Robert Lawrence, Victor Kumar, Sudhesh Practical manual of clinical obesity 1. utg. 204 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 43 ISBN 978-0-4706-5476-7 Utredning,...