Jon Magnussen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Magnussen

Helge Garåsen, Jon Magnussen, Rolf Windspoll, Roar Johnsen
31.01.2008
Det har skjedd en betydelig vekst i utgiftene til både sykehusbehandling og kommunale omsorgstjenester de siste ti årene ( 1 ). Kostnadene til kommunale hjemmetjenester og sykehjem økte med 131 % i...
Jon Magnussen
23.10.2008
Aasland & Førde viser i en artikkel i Tidsskriftet nr. 16/2008 at andelen leger som mener at kritikk mot egen ledelse utløser sanksjoner økte fra 2000 til 2004 ( 1 ). Deres konklusjon er at den...
Jon Magnussen
12.01.2006
Jeg tror nok ikke problemet nødvendigvis ligger i at helseøkonomien som fag har et anstrengt forhold til begrepet kvalitet. Utfordringen til nå har snarere vært mangel på gode data som kan benyttes...
Jon Magnussen, Stein Ø. Petersen, Leena Kiviluoto
23.01.2003
Det har vært hevdet at sykehusene opplever en reduksjon i henvisningen av «nye» pasienter, og at de for å holde et høyt aktivitetsnivå i økende grad bruker tiden på å kontrollere. Dersom dette er...
Jon Magnussen
01.12.2005
I Norge publiseres årlig oversikter over utvikling i produktivitet og sykehusenes relative kostnadsnivå gjennom SAMDATA-publikasjonene. Målene vekker stor medieinteresse og benyttes aktivt i...
Jon Magnussen
26.08.2010
Redaktøren undrer i sin leder i Tidsskriftet nr. 12/2010 ( 1 ) på om norske helseøkonomer har lest Kenneth Arrows banebrytende artikkel «Uncertainty and the welfare economics of medical care» fra...
Jon Magnussen
18.09.2012
I Rune Slagstads kronikk i Tidsskriftet nr. 12 – 13/2012 ( 1 ) fyres det av i alle retninger – noe treffer, mye bommer. Men debatten om helsepolitikk bør ikke dreie seg primært om hvorvidt direktøren...
Jon Magnussen
18.09.2012
Ja, jeg sporer av. Jeg er mer glad i en debatt som går på prinsipper og løsninger snarere enn på personer, det var hensikten med innlegget. Nei, jeg hevder ikke at det er en nødvendig motsetning...
Jon Magnussen
17.04.2012
Sykehussammenslåinger har potensielle gevinster gjennom utnytting av stordriftsfordeler, men kunnskapen om hva som kjennetegner en vellykket omstillingsprosess er begrenset En sentral målsetting ved...
Jon Magnussen
05.03.2013
Jeg har tre spørsmål til Erlend Hems leder i Tidsskriftet nr. 1/2013 ( 1 ). Kan redaktøren belegge sin påstand om at «den rådende styringsideologien tilsier at bunnlinjen er viktigst» og at «...
Jon Magnussen
05.03.2013
Jeg har i Tidsskriftet tidligere påpekt en tendens til å knytte utsagn i lederartikler til referanser som handler om noe helt annet enn utsagnet ( 1 ). I Vegard Bruun Wyllers lederartikkel i...
Jan Abel Olsen, Ivar Sønbø Kristiansen, Jon Magnussen, Ole Frithjof Norheim, Bjarne Robberstad
05.03.2013
Det er fint at en artikkel kan invitere til kritisk refleksjon. Vegard Bruun Wyllers lederkommentar i Tidsskriftet nr. 1/2013 ( 1 ) bærer dessverre preg av at han har benyttet anledningen til å ytre...
Jon Magnussen
25.02.2014
Pedersen, Kjeld Møller Sundhedsøkonomi 481 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2013. Pris DKK 460 ISBN 978-87-628-0978-9 Kjeld Møller Pedersen er en av nestorene i dansk helseøkonomi. Her har han...
Jon Magnussen
22.09.2015
Når skal dere som aldri ser en pasient, men kun økonomi lytte? skrev en sykehuslege nylig til meg på Twitter. Hvilket grunnlag hadde nå han for å mene at vi som har økonomi som fag ikke bryr oss om...