Til fellesskapets beste

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

2014 vil bli preget av 200-årsjubileet for Norges grunnlov. Men heller enn å høre festtaler og spise bløtkake bør vi bruke året til en levende debatt om hva Grunnloven egentlig betyr, f.eks. § 100, som lyder «Ytringsfrihed bør finde sted».

I Nordland har sykehjemslege Bjørn Lichtwarck og fastlege Mari Kristin Johansen fått refs for å ha uttalt seg offentlig om konsekvensene av et kommunebudsjett som vil bety færre sykehjemsplasser. «Hva slags kultur blir det i en kommune der engasjerte fagfolk møtes med advarsler og sanksjoner?» spurte fastlege Anette Fosse i et leserinnlegg i Rana Blad nylig. Det er nettopp spørsmålet.

Grunnlovsparagrafen om ytringsfrihet er ikke skrevet først og fremst for å gi enkeltmennesker mulighet til å si akkurat hva de vil når de vil, men for å sikre oss et åpent og sunt samfunn.

Anbefalte artikler