Erling Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Erling Pedersen er adm.direktør ved Stiftelsen Bergensklinikkene

Interessekonflikt: Bergensklinikkene har avtale med Helse Vest om levering av tjenester innen rusbehandling/Tverrfaglig Spesialisert Behandling og møter 160 pasienter i behandling hver dag.

Email: erpe@bergenclinics.no

Artikler av Erling Pedersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media