Erling Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erling Pedersen

Erling Pedersen
28.01.2014
I Tidsskriftet nr. 21/2013 påstås det at «Norge er blant landene i Europa med best utbygd tilbud innen substitusjonsbehandling for opiatavhengige, med over halvparten av registrerte brukere innlemmet...
Erling Pedersen
13.01.2015
Det forundrer meg at legepresidenten skriver at Legeforeningen mener psykisk helse og rus er uegnede som piloter for Fritt behandlingsvalg ( 1 ). Er det ikke på tide at psykisk helse og rusfeltet...