Marica Lazarevic

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marica Lazarevic

Marica Lazarevic
28.01.2014
I Tidsskriftet nr. 21/2013 fokuserer Erlend Hem på noen av de viktigste aspektene ved legepersonlighet, som systemlojalitet, flinkhet og supertilpasningsdyktighet ( 1 ). Leger står også i fare for å...