Joe Siri Ekgren

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Joe Siri Ekgren

Harald T. Andersen, Joe Siri Ekgren
04.01.2007
Forlenget QT-tid-syndrom synes å forekomme hyppigere blant narkomane som behandles med metadon enn i befolkningen for øvrig. Det er vanskelig å akseptere påstanden om at risiko for arytmi er «lite...
Joe Siri Ekgren, Harald T. Andersen
29.03.2007
Kritikken fra Helge Waal og medarbeidere om EKG-registrering som rutine før metadonbehandling bryter med både internasjonale anbefalinger og utkast til nasjonale retningslinjer fra Sosial- og...
Joe Siri Ekgren, Harald T. Andersen
15.02.2007
Vi registrerer med tilfredshet at Helge Waal og medarbeidere nå deler vår oppfatning om at QTc-forlengelse som gir arytmier, er et klinisk betydningsfullt fenomen. Det er fortsatt et åpent spørsmål...
Joe Siri Ekgren
23.04.2013
Biong, Stian Ytrehus, Siri Helsehjelp til personer med rusproblemer 283 s, tab, ill. Oslo: Akribe, 2012. Pris NOK 420 ISBN 978-82-7950-160-2 Hverdagen for mange tusen unge pasienter: Neste injeksjon...
Joe Siri Ekgren
28.01.2014
Jeg viser til artikkelen i Tidsskriftet nr. 21/2013 ( 1 ). Det er prisverdig at man forsøker å finne behandling for pasienter med skadelig opioidbruk. Får pasientene mulighet til å velge kjent...
Joe Siri Ekgren
28.01.2014
Kollega Ulvestad treffer spikeren på hodet i Tidsskriftet nr. 21/2013 når han påpeker at «myndighetene [har] vært mer tilbøyelige til å løse striden gjennom tvang, instruksjon og tilbakekalling av...