Ubalansert håndbok i akutt kirurgi

Odd Bjørn Salte Om forfatteren
Artikkel

Boeckstyns, Michel E. H.

Ebskov, Lars Bo

Kirurgi i akutmodtagelse

320 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2013. Pris DKK 330

ISBN 978-87-628-1077-8

Kirurgi i akutmodtagelse er en videreføring av Skadestuekirurgi, som utkom i fire utgivelser over en årrekke i Danmark. Målgruppen er leger i spesialisering, turnusleger og medisinstudenter som arbeider på sykehus.

Boken er ment å fungere som et oppslagsverk man kan ha med seg i frakkelommen. Forfatterne har forsøkt å lage en bok med oppdaterte retningslinjer for utredning og akutt håndtering, og de har forsøkt å tilrettelegge for at den kan benyttes som en veileder til den praktiske behandlingen.

Den er relativt liten med mykt omslag, og den er lett å ta med seg, bare litt større enn den velkjente norske Skadehåndboka, som mange kjenner fra sin ortopediske tjeneste som turnuslege eller lege i spesialisering.

Innholdsmessig likner den også noe med korte kapitler og avsnitt som er rett på sak, med enkle skjematiske tegninger og illustrasjoner. Den skiller seg imidlertid ut ved at forfatterne, i tillegg til de ortopediske problemstillingene, også tar for seg temaer som akutt abdomen, sårbehandling, bløtdelsinfeksjoner, urologi, obstetrikk/gynekologi og oftalmologi. Det er også kapitler om lokal- og regionalanestesi og traumebehandling. Disse kapitlene er oversiktlige og godt skrevet, men man kan diskutere hvorvidt turnusleger og medisinstudenter bør kunne regionalanestesi på spesialistnivå, og om det er viktig å beskrive riktig innleggelse av thoraxdren på traumepasienter. Ortopedidelen utgjør en vesentlig del, nær halvparten av de drøyt 300 sidene. Disse kapitlene er lettleste og dekker en del undersøkelsesteknikk i tillegg til avsnitt om håndtering av ulike typer pasienter, som «det haltende barn» og liknende.

Slik sett har boken flere likhetstrekk med tradisjonelle lærebøker og fungerer ikke kun som et oppslagsverk. Kapitlene som omhandler bløtdelskirurgien er overraskende lite omfattende, og man får inntrykk av at det er lett å diagnostisere en akutt buk, da dette kun dekkes av 3 – 4 sider(!). Tilsvarende korte er kapitlene om akutt urologi, gynekologi/obstetrikk og øre-nese-hals.

Det føles underlig for undertegnede at boken inneholder kapitler om tannskader, rettsmedisin, det danske klage- og erstatningssystemet, tre siders innføring i samtaleteknikk og hvordan overbringe dårlige nyheter til pasienter. Personlig ville jeg ha foretrukket en mer omfattende oversikt over bløtdelskirurgien, inkludert akutt abdomen/gastrokirurgi, urologi og karkirurgi (boken inneholder ingenting om sistnevnte). Jeg vil nok fortsatt foretrekke å bruke Skadehåndboka på ortopediske problemstillinger da den er svært oversiktlig og lett å bruke, selv for bløtdelskirurger som undertegnede. Slik sett tror jeg at denne boken kunne ha fungert bedre som en ren håndbok i bløtdels- og generell kirurgi. En god håndbok om dette er nemlig ikke så lett å finne.

Anbefalte artikler