Odd Bjørn Salte

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd Bjørn Salte

Odd Bjørn Salte, Torgeir Thorson Søvik, Hilde Risstad, Jorunn Skattum, Ingvild Kristine Blom-Høgestøl, Inger Elisabeth Løkken Eribe, Jon A. Kristinsson, Tom Mala
18.06.2019
I Norge ble fedmekirurgi et offentlig behandlingstilbud i 2004. Anslagvis 3 000 pasienter opereres hvert år for sykelig overvekt ved omkring 20 offentlige og private norske sykehus. Typisk for sentra...
Odd Bjørn Salte
29.10.2013
Hansson, Lars-Erik Akut buk Diagnostik och behandling av akut buksmärta. 2. utg. 323 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2013. Pris SEK 414 ISBN 978-91-44-05144-4 Lars-Erik Hansson er dosent og...
Odd Bjørn Salte
14.01.2014
Boeckstyns, Michel E. H. Ebskov, Lars Bo Kirurgi i akutmodtagelse 320 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2013. Pris DKK 330 ISBN 978-87-628-1077-8 Kirurgi i akutmodtagelse er en videreføring...