Odd Bjørn Salte

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: oddbsalte@gmail.com

Avdeling for gastro- og barnekirurgi

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Han har bidratt med å ha utført samtlige analyser under veiledning, kvalitetskontroll av materialet og analysene, har skrevet brødteksten og redigert manus.

Odd Bjørn Salte er lege i spesialisering i generell og gastroenterologisk kirurgi.

Artikler av Odd Bjørn Salte
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media