Bioteknologi, farmakologi og sympati med djevelen

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Acton, Gary

Sympathy for the devil

The definitive true story of cancer biotechnology and its battle against disease, death and destruction. 577 s. Leicester: Troubadour Publishing, 2013. Pris GBP 19

ISBN 978-1-780885-117

Dette er en bok som beskriver kampen for tilværelsen i et lite bioteknologifirma som utvikler kreftmedisiner. Boken kan leses av alle, men de som jobber innen tematikken biologi, kreft og farmakologi vil sannsynligvis ha størst utbytte av den.

Én av tre utvikler kreft og vil trenge behandling. Utviklingen av nye kreftmedikamenter koster omtrent 100 millioner dollar og tar anslagsvis ti år å utvikle. Svært mange lovende medikamenter blir borte på veien, og forfatteren viser at man må ha «djevelens flaks» for å klare å få et medikament frem til godkjenning og klinisk bruk. Gary Acton har arbeidet i et bioteknologifirma, og han beskriver hvordan et lite firma jobber (kjemper) for å overleve.

I tillegg til prolog, epilog og postskriptum er det 11 kapitler. Handlingen er som nevnt lagt til livet og hendelsene i firmaet, men forfatteren benytter sjansen til å beskrive mange av de ulike aspektene og sidene ved kreftmedikamentutviklingen og utprøvingen av disse. Han beskriver oppbygging av ulike kliniske studier, responsevaluering i kliniske studier (RECIST-kriteriene), inklusjon av pasienter i ulike land, og de forskjellige etatene som er involvert i prosessene frem til godkjenning av nye medikamenter. For en onkolog som meg var det interessant å lese om prosessene og utviklingen av kjente og mye brukte kreftmedikamenter som Taxotere og Avastin, men dette har kanskje mindre interesse for andre fagområder. Oppdagelsen av ciklosporin er også beskrevet. Ciklosporin ble oppdaget i 1969, av en biolog på bilferie i Norge. Han stoppet på Hardangervidda for å ta jordprøver og bilder av flott norsk natur. Soppen Tolypocladium inflatum ble identifisert i en av disse jordprøvene, og denne soppen produserte stoffet ciklosporin. Dette førte igjen til utviklingen av medikamentet Sandimmun Neoral, som er et mye brukt immunsuppressivt medikament.

Boken er morsomt skrevet, med fargerike personkarakteristikker og miljøskildringer, men 577 sider krever at man virkelig er interessert i temaet. Ikke alt er like interessant. Engelsken er lett å følge.

Dessverre gikk det dårlig med dette firmaet og med medikamentet som i de tidlige studiene var så lovende. Forfatteren beskriver godt hvor nådeløs og risikabel denne industrien er, men også hvor bra det kan gå, når et firma lykkes med et medikament. På grunn av kostnadene involvert i medikamentutvikling er det kun en liten fraksjon som blir godkjent og klinisk brukt. Hvilke medikamenter som lykkes, avgjøres vel så mye av tilfeldigheter som av rasjonelle vurderinger.

Anbefalte artikler