Kommentar

Hjemmeværende

Kirsten Osty
Ingen
Interessekonflikt:  No

Er det mulig at nevnte grupper er mindre ute i solen, om sommeren? Kunne det dreie seg om barn som av en eller annen grunn har lavere nivå av D-vitaminer?

Det kunne i hvert fall være interessant å titte litt nærmere på det?

Vennlig hilsen

Kirsten Osty

Published: 03.12.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media