Kristian Nødtvedt Malme

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kristian Nødtvedt Malme (f. 1980) er lege i spesialisering i indremedisin, B-gren infeksjonsmedisin ved Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kristian Nødtvedt Malme
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media