Yngvild Skåtun Hannestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: yngvild@gynekologhannestad.no

Yngvild Skåtun Hannestad er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og avtalespesialist. Hun er styremedlem i Norsk gynekologisk forening, nestleder i Praktiserende spesialisters landsforening og medlem i Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Artikler av Yngvild Skåtun Hannestad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media