Yngvild Skåtun Hannestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Yngvild Skåtun Hannestad

Kristina Hernborg Johannessen, Yngvild Skåtun Hannestad
30.03.2020
Lege Brit Nyland, f. Omdal, gikk bort 22. januar. Hun var født i Stavanger 16. september 1943 og vokste opp der med foreldrene og søsteren Randi. Etter examen artium studerte hun...
Yngvild Skåtun Hannestad
05.02.2004
Urininkontinens er en vanlig lidelse blant voksne, og særlig blant eldre kvinner. For mange er lekkasjeproblemene til hinder for sosiale og fysiske aktiviteter og forringer livskvaliteteten...
Yngvild Skåtun Hannestad
12.11.2013
Giudice, Linda C. Evers, Johannes L. H. Healy, David L. Endometriosis Science and practice. 581 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 145 ISBN 978-1-4443-3213-1 Først da man på...