Sverre Bergh

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom

Sykehuset Innlandet, Sanderud

og

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Sykehuset Vestfold, Tønsberg

Han har bidratt med datainnsamling og -tolkning samt manusutarbeiding, revisjon og godkjenning av siste versjon

Sverre Bergh er ph.d., spesialist i psykiatri og forskningsleder.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Sverre Bergh
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media