Sverre Bergh

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom

Sykehuset Innlandet, Sanderud

og

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Sykehuset Vestfold, Tønsberg

Han har bidratt med datainnsamling og -tolkning samt manusutarbeiding, revisjon og godkjenning av siste versjon

Sverre Bergh er ph.d., spesialist i psykiatri og forskningsleder.

Artikler av Sverre Bergh
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media