Sverre Bergh

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sverre Bergh

Tom Borza, Knut Engedal, Sverre Bergh, Geir Selbæk
04.11.2019
Various studies report a prevalence of depression at diagnostic level in older people (commonly defined as ≥ 60 years or ≥ 65 years) of 1–5 % ( 1 ). Depressive symptoms that combined fail to satisfy...
Tom Borza, Knut Engedal, Sverre Bergh, Geir Selbæk
04.11.2019
Forekomsten av depresjon på diagnosenivå hos eldre (oftest definert som ≥ 60 år eller ≥ 65 år) er ifølge ulike studier angitt til å være 1–5 % ( 1 ). Depressive symptomer som i sum ikke...
Sverre Bergh, Jostein Holmen, Ingvild Saltvedt, Kristian Tambs, Geir Selbæk
18.09.2012
Dementia is a syndrome that encompasses cognitive failure, change of behaviour and/or social functioning and failure to function in daily life. Approximately 70 000 persons suffer from dementia in...
Sverre Bergh, Jostein Holmen, Ingvild Saltvedt, Kristian Tambs, Geir Selbæk
18.09.2012
Demens er et syndrom som omfatter kognitiv svikt, endring i atferd og/eller sosial funksjon og svikt i dagliglivets funksjoner. Omtrent 70 000 personer i Norge lider av demens ( 1 ). Hyppigst...
Sverre Bergh
07.02.2012
Vi bør bli bedre til å å ta hensyn til kjønns- og aldersforskjeller i legemiddeldosering Alle leger bør beherske medikamentell behandling av pasienter. Allerede før behandlingen blir startet er det...
Sverre Bergh
30.10.2012
Hampel, Harald Carrillo, Maria C. Alzheimer’s disease Modernizing concept, biological diagnosis and therapy. 193 s, tab, ill. Basel: Karger, 2012. Pris CHF 67 ISBN 978-3-8055-9802-6 Siden Alzheimers...
Sverre Bergh
26.11.2013
Lavretsky, Helen Sajatovic, Martha Reynolds III, Charles Late-life mood disorders 770 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 95 ISBN 978-0-19-979681-6 Affektive lidelser, både...
Sigurd Evensen, Thea Forr, Ahmad Al-Fattal, Cathrine de Groot, Greger Lønne, Edith Roth Gjevjon, Geir V. Berg, Sverre Bergh
23.02.2016
Delirium er et vanlig ledsagerfenomen ved akutt sykdom hos eldre pasienter. Tilstanden kan likevel være vanskelig å diagnostisere. 4AT er et nytt screeningverktøy som nå er oversatt til norsk, og som...