Kåre Birkeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kåre Birkeland

Kåre Birkeland
13.11.2018
Yngvar Christophersen Mestring av livet med diabetes Type 1. 311 s, tab, ill. Bergen: Vigmostad & Bjørke, 2018. Pris NOK 379 ISBN 978-82-419-1443-0 I Mestring av livet med diabetes deler...
Tor Claudi, Kåre Birkeland, Trond Jensen
28.05.2003
Personer med type 2-diabetes har økt risiko for hjerte- og karsykdom. Det er enighet om at sekundærprevensjon med statin er indisert for denne gruppen. Vi mener at nyere studier ikke dokumenterer at...
Odd Erik Johansen, Kåre Birkeland
15.12.2005
Det er ingen uenighet om at moderne medikamentell behandling av type 2-diabetes er multifaktoriell og inkluderer blodtrykkssenkende og lipidsenkende medikamenter i tillegg til acetylsalisylsyre og ev...
Kåre Birkeland
26.11.2013
Benso, Andrea Casanueva, Felipe F. Ghigo et , Ezio The ghrelin system 171 s, tab, ill. Basel: Karger, 2013. Pris CHF 180 ISBN 978-3-8055-9908-5 Først var der en reseptor … Oppdagelsen av hormonet...