Unormalt feste av navlesnoren gir økt risiko for mor og barn

Cathrine Ebbing Om forfatteren
Artikkel

Navlesnorfeste i kanten av morkaken eller i fosterhinnene øker risikoen for komplikasjoner i svangerskapet og for perinatal død.

Illustrasjonsfoto sciencephoto/NTB scanpix

Navlesnorfestet er velamentøst når navlesnoren er festet i fosterhinnene i stedet for på morkaken. Ved denne tilstanden løper blodårene i navlesnoren uten beskyttelse i fosterhinnene og er mer utsatt for avklemming og skade. Navlesnorfestet er marginalt når snoren er festet i kanten av morkaken. Vi har nylig publisert en studie hvor vi fant at risikoen for perinatal død ved termin var mer enn tre ganger så høy ved velamentøst feste som ved normalt feste (1). Studien bygger på data fra Medisinsk fødselsregister fra 1999 – 2009 og omfattet alle enkeltsvangerskap og tvillingsvangerskap med fødsel i svangerskapsuke 16 – 45. Forekomsten av velamentøst feste var 1,5 %. 6,3 % hadde marginalt feste. Unormalt feste forekom hyppigere i tvillingsvangerskap, henholdsvis 6 % og 11 %.

Studien viste at assistert befruktning, maternell alder over 35 år og kronisk sykdom hos kvinnen var risikofaktorer for unormalt navlesnorfeste. Risikoen var økt dersom hun hadde hatt unormalt navlesnorfeste i et tidligere svangerskap. Unormalt navlesnorfeste var assosiert med komplikasjoner som foranliggende morkake, placentaløsning, for tidlig fødsel, akutt keisersnitt, langsom fostervekst, preeklampsi, lav apgarskår hos den nyfødte og behov for behandling på nyfødtintensivavdeling.

Unormalt navlesnorfeste kan påvises ved ultralydundersøkelse, en metode som ikke er særlig tidkrevende (2). Vi mener det nå må vurderes om målrettet undersøkelse av navlesnorfestet bør innføres i vanlig perinatal omsorg.

Anbefalte artikler