Tidlig eller sen operasjon ved kolecystitt?

Nyheter Gastroenterologisk kirurgi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter med akutt kolecystitt som ble operert akutt, fikk færre komplikasjoner og hadde kortere liggetid enn pasienter som ble operert på et senere tidspunkt.

  Laparaskopisk kolecystektomi er standard behandling ved akutt kolecystitt, men når operasjonen bør gjennomføres er omdiskutert. I en tysk multisenterstudie ble over 600 pasienter med akutt kolecystitt randomisert i to grupper (1). Den ene gruppen ble operert innen 24 timer etter innleggelse, den andre gruppen fikk først konservativ behandling med antibiotika og ble så operert 7 – 45 dager etter innleggelsen. I gruppen som ble operert akutt, fikk 12 % komplikasjoner, mot 34 % i kontrollgruppen. Det var ingen forskjell i dødelighet eller konverteringsrate til åpen kirurgi mellom gruppene. Lengden på sykehusoppholdet var henholdsvis fem og ti dager.

  – Selv om både pasienter og behandlende avdelinger i noen grad er selektert, tyder denne studien på at man i større grad bør operere pasienter med akutt kolecystitt innen ett døgn etter innleggelse, sier Trond Dehli, lege i gastrokirurgisk grenspesialisering ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

  – I Norge har sykdomslengde vært en relativ kontraindikasjon mot akutt operasjon. I denne studien ble pasientene operert uavhengig av hvor lenge de hadde hatt symptomer – man har altså operert akutt uten å ta hensyn til sykdomslengde. Likevel var resultatene best ved tidlig kirurgi, sier Dehli.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media