Nyttig vent-og-se-resept

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forskrivning av vent-og-se-resept ved luftveisinfeksjoner kan redusere antibiotikabruken.

  For å unngå utvikling av resistens er det viktig at antibiotika kun brukes når det virkelig gjør nytte. De fleste luftveisinfeksjoner går over av seg selv uten antibiotikabehandling, men i mange tilfeller kan allmennlegen likevel være i tvil om antibiotika bør benyttes. Vent-og-se-resept er en vanlig resept som gis sammen med et råd om å vente en gitt tid og kun ta medikamentet hvis man ikke blir bedre. Denne strategien har vist seg å gi en kraftig reduksjon i bruken av antibiotika ved luftveisinfeksjoner i eksperimentelle forsøk.

  Resultatene fra slike forsøk sier imidlertid lite om hvordan vent-og-se-resept fungerer i vanlig allmennpraksis. Sigurd Høye og medarbeidere har undersøkt om antibiotikabruken kan reduseres ved å prøve å påvirke allmennleger til å benytte en vent-og-se-resept. De har også, ved hjelp av en spørreundersøkelse og en fokusgruppestudie, undersøkt hva leger og pasienter synes om å bruke en slik resept.

  – Både leger og pasienter ser på vent-og-se-resept som en akseptabel og fornuftig løsning hos visse pasienter og i visse situasjoner, særlig ved mellomørebetennelse og bihulebetennelse, sier Sigurd Høye. – Kursing av leger i bruk av vent-og-se-resept og en skjermbasert påminnelse om metoden på legens datamaskin førte kun til en liten reduksjon i antibiotikabruken, sier han.

  – Vent-og-se-resept reduserer antibiotikabruken i allmennpraksis og bør anbefales ved ørebetennelse og bihulebetennelse. Likevel synes potensialet for å redusere antibiotikabruken ved denne metoden å være begrenset i norsk allmennpraksis, og det bør ikke brukes store ressurser på å innføre denne metoden alene, sier Høye.

  Disputas

  Sigurd Høye disputerte for ph.d.-graden ved Universiteett i Oslo 19. september 2013. Tittelen på avhandlingen er Delayed prescribing – a feasible strategy to lower antibiotic use for respiratory tract infections in primary care?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media