Ny behandling ved spiserørskreft

Nyheter Onkologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Uhelbredelig spiserørskreft gir mange plager og kort forventet levetid, men nå kan en ny behandlingskombinasjon hjelpe pasientene.

  Den nye behandlingskombinasjonen, som består av stent (innvendig nettingrør) etterfulgt av strålebehandling inni spiserøret (brakyterapi), gir rask og effektiv lindring av svelgebesvær og er spesielt godt egnet for pasienter som trenger umiddelbar lindring. Brakyterapi både med og uten stent gir god lindring innen få uker.

  I sin avhandling har lege og forsker Cecilie Delphin Amdal og medarbeidere undersøkt og beskrevet symptomer, livskvalitet og behandling.

  – Vi ønsket å bidra til å finne en kort og effektiv behandling slik at disse pasientene kunne få mest mulig ut av sin gjenværende tid utenfor sykehus. De hadde mange plager og redusert livskvalitet før behandlingen. I enkelte studier rapporterte pasientene at strålebehandling og kjemoterapi ga lindring og bedret livskvalitet. Brakyterapi med eller uten stent bedret symptomer og livskvalitet knyttet til spising, mens den generelle livskvaliteten ikke ble bedre, sier Amdal.

  Levetiden var kort. Median overlevelse varierte fra tre til 12 måneder i de inkluderte studiene.

  – Kunnskap om hvilke faktorer som kan si noe om forventet gjenstående levetid er viktig for å kunne velge riktig behandling for hver enkelt pasient. I tillegg til sykdomstadium var funksjon og symptomer sterkest assosiert med overlevelse, forteller Amdal.

  Avhandlingen bygger på tre studier, publisert i tre artikler: en retrospektiv studie med pasienter behandlet ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet i en tiårsperiode, en systematisk oversiktsstudie over effekten av lindrende strålebehandling og kjemoterapi sett fra pasientenes synspunkt og en sammenliknende studie hvor pasientene ved loddtrekning (randomisert) ble valgt ut til å få enten stent etterfulgt av brakyterapi eller brakyterapi alene.

  Disputas

  Cecilie Delphin Amdal disputerte for ph.d.-gra-den ved Universitetet i Oslo 13.9. 2013. Tittelen på avhandlingen er Evaluation of palliative treatment in patients with cancer of the oesophagus – interventions, symptoms and patient-reported outcome in studies of different design.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media