Tone Bergset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tone Bergset

Tone Bergset
12.06.2018
Ganske nylig ble Tidsskrift for Den norske legeforening kåret til Årets tidsskrift 2018 av Norsk tidsskriftforening. I juryens begrunnelse kunne vi bl.a. lese at Tidsskriftet kanskje er den fremste...
Tone Bergset
08.01.2018
I 1942 var det ikke bare krigen som herjet, men også tuberkulosen. Det hastet med å opprette flere diagnosestasjoner, og desentralisering av tuberkulosearbeidet var viktig – en motsats til i dag hvor...
Tone Bergset
02.10.2017
For de fleste er det nok ikke motgang som fører til en hudsykdom. Veldig mange hudlidelser er medfødte, og det gjelder også lidelsen til vår 12-årige pasient i denne kasuistikken fra 1937 (Tidsskr...
Tone Bergset
06.06.2017
Ryggplager er ikke noe nytt. Skjelett- og muskelplager er viktigste årsak til sykmeldinger i arbeidslivet i dag, men heldigvis er det sjelden snakk om skader med så alvorlige følger som i denne...
Tone Bergset
08.11.2016
De herlige rotgrønnsakene er gode som pannestekte, syltede, kokte, urtebakte, saltbakte, moste og gratinerte. Kokte rødbeter med nypoteter, smør og gressløk, bakt rødbetesalat med lun chèvre og...
Tone Bergset
11.10.2016
Denne legen spør om det er nødvendig med alkohol i behandlingen av spanskesyken (Tidsskr Nor Legeforen 1918; 21: 943 – 44). Han tror ikke det, tvert imot, han stiller spørsmål ved om det kan være...
Tone Bergset
13.09.2016
Det var en gang da det fantes både buskmenn, fanter, idioter og åndssvake. Hver generasjon forandrer og tar i bruk nye ord, og mange av de gamle ordene dør ut eller moderniseres. Språket vårt er i...
Tone Bergset
21.06.2016
De fleste ulykker skjer i hjemmet, så også for denne gårdbrukeren som skulle lage en blanding som var blitt laget på samme måte i ca. 40 år – uten uhell (Tidsskr Nor Lægeforen 1916; 36: 53). Han ble...
Tone Bergset
13.12.2011
Endret aktivitet i nedbrytningen av stresshormonet kortisol kan være medvirkende til økt sårbarhet for alvorlig sinnslidelse. Funnene kan få betydning for fremstillingen av nye medikamenter. Nils...
Tone Bergset
29.11.2011
Levealderen øker, og høy alder utgjør en risiko for å få kreft. For å avgjøre om eldre pasienter tåler kreftbehandling, kan man ikke bare se på alder. Siri Rostoft Kristjansson. Foto privat Ved en...
Tone Bergset
15.11.2011
Flyreiser påvirker pasienter med lungesykdom i den grad at det kan være nødvendig med oksygentilskudd under reisen. Aina Akerø. Foto privat Under flyreiser er lufttrykket i kabinen lavere enn på...
Tone Bergset
24.01.2012
Multippel sklerose kan arte seg svært forskjellig. Noen pasienter har ingen eller få symptomer selv etter mangeårig sykdom, og forløpet kalles da godartet multippel sklerose. Solveig Bergliot Glad...
Tone Bergset
10.01.2012
Alvorlig oksygenmangel er en viktig årsak til hjerneskade og død hos nyfødte. Nå viser nye studier at det er best å unngå ekstra oksygentilførsel ved resuscitering før nedkjøling. Marit Lunde Dalen...
Tone Bergset
23.04.2013
Hva slags forståelse av begrepet «gen» får vi når vi leser ulike aviser? Rebecca Bruu Carver. Foto Ketil Blom I sin avhandling har Rebecca Bruu Carver funnet at genbegrepet kan vinkles på fem ulike...
Tone Bergset
19.03.2013
Mange nordmenn får satt inn en hofteprotese til erstatning for et slitt eller ødelagt hofteledd. Infeksjoner rundt disse protesene er blitt et økende problem. Håvard Dale. Foto Anne Sidsel Herdlevær...
Tone Bergset
09.04.2013
Barn født av kvinner under legemiddelassistert rehabilitering har mer problemer knyttet til oppmerksomhet, finmotorikk og arbeidsminne. Carolien Konijnenberg. Foto Tron Trondalen I løpet av de siste...
Tone Bergset
29.10.2013
Uhelbredelig spiserørskreft gir mange plager og kort forventet levetid, men nå kan en ny behandlingskombinasjon hjelpe pasientene. Cecilie Delphin Amdal. Foto privat Den nye behandlingskombinasjonen...
Tone Bergset
28.05.2013
Selv om mange i den vestlige verden har sluttet å røyke, er fortsatt lungekreft årsaken til de fleste kreftdødsfall globalt. Ping Wang. Foto privat Moderne behandling av lungekreft er multimodal og...
Tone Bergset
11.06.2013
Kvinner som har hatt blodpropp under eller kort tid etter svangerskapet, har høy risiko for kroniske plager i svært mange år fremover. Hilde Skuterud Wik. Foto Tom Wik Langtidskonsekvenser av...
Tone Bergset
07.05.2013
Ulcerøs kolitt er en kronisk betennelsestilstand i tykktarmen kjennetegnet av gjentatte episoder med blodig diaré. Diettendring med tilskudd av marine produkter kan tenkes å redusere denne...