Arbeid etter fylte 67 år og pensjon

Kommentar og debatt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi pensjonerte leger kan komme svært dårlig ut økonomisk dersom vi jobber etter å ha tatt ut full pensjon.

  Selv om det utdannes mange norske leger både her hjemme og ute, kanskje for mange, så er det fortsatt mangel på spesialister i mange nisjefag – som medisinsk biokjemi, mikrobiologi, patologi og klinisk farmakologi. Gjennomsnittsalderen for spesialistene i disse fagene er ofte høy, og det finnes mange høyst oppegående pensjonister i rekkene som fortsatt er sui compos og sitter inne med betydelig erfaring og kompetanse.

  Undertegnede har mer enn 40 års erfaring fra medisinske laboratorier. På grunn av manglende spesialistdekning trådte jeg inn i et femmåneders engasjement i medisinsk biokjemi ved Sykehuset Østfold i Fredrikstad, selv om jeg var pensjonert. Jeg var innforstått med at jeg i denne perioden måtte frasi meg min tjenestepensjon og betale inn månedlige bidrag til KLP som trekk i lønnen, men fikk forståelsen av, naturlig nok, at den pensjonen jeg hadde opparbeidet meg før vikariatet, kom tilbake den dagen vikariatet var avsluttet.

  Slik gikk det ikke. Her om dagen falt det inn et brev fra KLP om at min tjenestepensjon fra 1.9. 2013 ville bli redusert med kr 18 000 per år. Jeg er født i 1944 og er følgelig 69 år. Med en forventet levealder på 82 år sparer altså KLP inn kr 216 000, i tillegg til at de har fått innbetalt pensjonspremie i fem måneder og har sluppet å betale min tjenestepensjon i den samme perioden. Dette utgjør til sammen ca. kr 300 000. Hvis jeg hadde vært født i 1943 i stedet for i 1944, ville visstnok denne avkortingen ikke ha skjedd (1, 2).

  Disse reglene må jo være en gullgruve for KLP, da jeg formoder at jeg ikke er den eneste som opplever dette. Ingen informasjon ble gitt fra selskapet eller arbeidsgiveren om avkorting da jeg meldte fra om mitt vikariat.

  Det er altså slik offentlige seniorer blir belønnet ved å arbeide lengst mulig, noe våre myndigheter og politikere oppfordrer til. I privat sektor er det ikke slik – forstå det den som kan. Dette er ment som en advarsel til alle pensjonerte overleger: Hold dere unna offentlig arbeid hvis dere er mellom 67 og 70 år. Etter fylte 70 år er det, slik jeg skjønner det, fritt frem uten begrensninger. At vi bor i et annerledesland, er i alle fall sikkert. Det partiet som programfester en endring i pensjonssystemet og som virkelig lager en seniorpolitikk som ikke bare er basert på muntlige lureutsagn, kan sikkert sanke mange stemmer fra tidligere offentlig ansatte pensjonister. Noe å ta tak i for vår kommende regjering? Statens Pensjonskasse har visstnok de samme regler.

  Publisert først på nett.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media