Kommentar

Arbeid etter fylte 67 år og pensjon

Leif E. Wille
Sykehuset Østfold
Interessekonflikt:  Nei

KLP, ved juridisk konsulent Lars Boge, peker på at partene i arbeidslivet og Stortinget setter premissene for den enkeltes pensjon. De samme instanser ønsker at seniorene skal arbeide lengst mulig og ikke ta ut "tidligpensjon". Det er derfor merkelig at man kan leve med en slik ordning hvor arbeid utover forventet tid straffes med reduksjon og avkorting av pensjonen.

Etter min mening vil selskapene som KLP og Statens pensjonskasse spare betydelige beløp på ordningen, mens taperen er pensjonisten. Ved mitt engasjement i 5 mnd slipper KLP å betale min tjenestepensjon, de får 2 % av min lønnsinntekt, 13 % av min lønn fra Sykehuset Østfold - til sammen utgjør dette mer enn de 300 000 jeg antydet i mitt innlegg. Ikke nok med dette så har jeg fått vite av en kollega at forventet levetid er flere år høyere enn antydet, da jeg er ikke-røker og hører til sosialklasse 1 (det må være før pensjonisttiden!).

Summa summarum - vi må legge et politisk press på vår nye regjering slik at disse urimelighetene opphører. Dette må også være en fanesak for Eldre Legers Forening - opphør av autorisasjon ved 75 er en viktig sak, men ikke glem økonomien!

Published: 19.11.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media